Pentru statele membre UE din Europa Centrală și de Est (ECE) fondurile UE contribuie între 11% și 26% din PIB-ul lor anual, fiind o resursa esentiala dezvoltarii competitive si cresterii economice. Potrivit studiului KPMG, intitulat Fondurile UE în Europa Centrală și de Est – Raport privind progresele înregistrate în perioada 2007-2012, bunăstarea economică a statelor din regiune depinde, mai ales in timp de criza economica, de măsura în care acestea reușesc să atragă fondurile europene. Studiul KPMG include cele mai noi 10 state membre UE – Bulgaria, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia și Slovenia – care au aderat  între 2004 și 2007.

 

Raportul evidențiază că în perioada 2007 – 2012, aproximativ 180,9 miliarde Euro au fost disponibile pentru a fi cheltuite în vederea îmbunătățirii coeziunii economice și sociale. Din această perspectivă, statele membre din Europa Centrală și de Est au obținut rezultate notabile: în cei 6 ani de implementare a programelor cofinanțate de Uniunea Europeana, beneficiarii au semnat contracte a căror valoare totală se ridică la aproximativ 149 miliarde Euro. Această sumă reprezintă peste 80% din bugetul alocat pentru perioada curentă de programare.  

 

Dupa cum explica Serban Toader, Senior Partner KPMG in Romania: “Salutam angajamentul Guvernului catre reperele imprimate de Agenda 2020 si eforturile sustinute asumate pentru semnarea, in bune conditii, a Acordului de Parteneriat. Mai ales pe parcursul trimestrelor I si II din 2013, autoritățile (in principal Primul Ministru, ca vector catalizator, si Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Marilor Proiecte) au promovat o serie de măsuri urgente si ample menite a înlătura situația de pre-suspendare existentă la nivelul unor programe, precum și pentru a stimula gradul de absorbție. Aceste măsuri sunt extrem de bine venite, insa vor trebuie sustinute cu o serie de interventii de remediere si optimizare a tacticilor de implementare, precum externalizarea consultantei tehnice, îmbunătățirea capacității si coordonarii instituționale, simplificarea și urgentarea procedurilor actuale de achiziții publice”.