În cadrul evenimentului s-au dezbătut teme referitoare la egalitatea de şanse, inovarea şi utilizarea TIC, pentru angajați din IFN, SSIF, societăți de asigurări, case de schimb valutar, societăți de amanet, societăți imobiliare, societăți de administrare imobile. La workshop au participat și reprezentanții partenerilor implicați în proiect, care au vorbit despre perspectivele în legătura cu adaptarea cunoștițelor deținute și a competitivității la cerințele formulate în politicile UE și au încercat să lămurească toate problemele ridicate de grupul țintă.

Specialiștii ISIRP le-au vorbit participanților despre exemple de bune practici specifice domeniului de aplicare a temelor transversale identificate în Belgia şi au lansat astfel subiecte de dezbatere în rândul participanților. Toate întrebările acestora au fost discutate în cadrul workshop-ului, la care au participat și foști absolvenți ai cursului de calificare profesională ca operator introducere, validare și prelucrare date din ediția anterioară. Aceștia le-au povestit actualilor cursanți la ce le-au folosit lor cunoștințele acumulate și cum i-au ajutat aceste cunoștinte la actualul loc de muncă sau chiar la schimbarea lui cu unul nou, în cadrul aceleiași firme.