Insitutul Național de Statistică(INS) a demarat zilele trecute proiectul intitulat „Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a performanţelor administrative – baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a performanţelor administraţiei publice”- proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional “Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013”.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 19.505.000 lei, din care, 16.579.250 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 2.925.750 lei – cofinanţarea eligibilă a beneficiarului.

Potrivit comunicatului remis de INS,” obiectivul general al proiectului constă în creşterea calităţii în statistică la un nivel comparabil cu celelalte ţări europene şi îmbunătăţirea capacităţii Institutului Naţional de Statistică de a face faţă cerinţelor actuale şi viitoare ale utilizatorilor de date statistice, prin construirea unui sistem de indicatori ai administraţiei publice şi, implicit, responsabilizarea administraţiei publice locale şi centrale”.

Scopul proiectului constă în: modernizarea sistemului statistic naţional, prin implementarea de noi metodologii şi instrumente statistice unitare, standardizate, adaptate la priorităţile sociale şi economice actuale, venite din partea administraţiei publice locale şi central; dezvoltarea şi implementarea unui program de instruire destinat îmbunătăţirii capacităţilor de raportare, monitorizare şi evaluarea performanţelor reprezentanţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform cu noile metodologii şi instrumente statistice; dezvoltarea şi implementarea unui sistem informaţional naţional performant (inclusiv a unei baze de date) pentru colectarea, raportarea şi analiza datelor statistice, care să faciliteze accesul la informaţii de interes public, transparenţa instituţională, precum şi optimizarea performanţelor administraţiei publice locale şi centrale.

Grupul ţintă direct vizat de activităţile proiectului este format din: 80 funcţionari publici sau personal contractual, angajaţi ai Institutului Naţional de Statistică, cu atribuţii în domeniul statisticii; 205 funcţionari publici sau personal contractual, angajaţi ai celor 42 de Direcţii Teritoriale de Statistică, cu atribuţii în domeniul statisticii; 3.490 funcţionari publici din administraţia publică locală, care vor utiliza noile instrumente şi metodologii statistice, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi frecvenţei raportării; 1.225 funcţionari publici de conducere din administraţia publică locală, care vor utiliza noile instrumente şi metodologii statistice, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi frecvenţei raportării, în vederea diseminării informaţiei statistice și a caracterizării performanţelor administraţiei.

Indirect, prin activităţile sale, proiectul se adresează următoarelor instituţii: 3.545 instituţii publice din administraţia locală; 11 instituţii publice din administraţia centrală (Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul EducaţieiCercetării, Tineretului şi Sportului, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului).