Programele naționale din majoritatea țărilor acoperă domeniile IT, antreprenoriat și cetățenie. Dar această situație nu este generalizată. În nouă țări (Germania, Țările de Jos, Italia, Grecia, România, Irlanda, Danemarca, Belgia – comunitatea flamandă și Croația) educația antreprenorială nu este acoperită în mod explicit în ciclul primar (vezi graficele de mai sus).
În mod surprinzător, formarea competențelor digitale în cadrul unor discipline precum științele, matematica și limbile străine este încă un lucru neobișnuit în școli. Raportul de față arată că integrarea formării IT, antreprenoriale sau cetățenești în disciplinele de bază poate atrage necesitatea ca școlile să își modifice sistemele de predare, precum și să stabilească obiective în materie de învățare și unele metode adecvate de evaluare.
Conform raportului Comisiei Europene, formarea competențelor IT, antreprenoriale și cetățenești deține un rol fundamental în pregătirea tinerilor pentru piața actuală a muncii, dar, în general, școlile nu acordă suficientă atenție acestor competențe transversale, față de competențele de bază în domeniul alfabetizării, al matematicii și al științelor. Problema este parțial generată de dificultățile de evaluare. De exemplu, numai în 11 țări europene (Belgia – comunitatea flamandă, Bulgaria, Estonia, Finlanda, Franța, Irlanda, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Slovenia) există proceduri standardizate de evaluare a aptitudinilor cetățenești, care au drept obiectiv dezvoltarea gândirii critice și a participării active în școală și societate.
Acest tip de testare este complet inexistent pentru competențele IT și antreprenoriale în oricare dintre cele 31 de țări care au participat la sondaj (cele 27 de state membre ale UE, Croația, Islanda, Norvegia și Turcia). Raportul subliniază, de asemenea, progresele înregistrate în formarea a șase dintre cele opt competențe-cheie definite la nivelul UE pentru învățarea pe tot parcursul vieții sub formă de cunoștințe, abilități și atitudini.

Raportul este elaborat la solicitarea Comisiei de către rețeaua Eurydice, care cuprinde 38 de unități naționale situate în 34 de țări (statele membre ale UE, Croația, Elveția, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia și Turcia). Rețeaua Eurydice este coordonată și administrată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a UE.