Astfel, în opinia realizatorilor raportului, crearea unui multi-fond pentru protejarea Deltei Dunării poate concentra sub o singură autoritate linii financiare care aparţin unor programe diferite.

Potrivit documentului citat, Delta Dunării rămâne una dintre cele mai sărace zone din România şi Uniunea Europeană, în ciuda faptului că este cea mai mare zonă de stufărişuri din lume, paradis al păsărilor de apă, Rezervaţie a biosferei, sit UNESCO şi parte a Convenţiei RAMSAR.

Principalele surse de investiţii la nivelul UE pentru perioada de planificare financiară 2014-2020 sunt Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune (FC), Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală /FEADR/ şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF), Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), conform ASDD.

Din cele mai noi date statistice reiese faptul că populaţia activă de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării are o pondere de 35,3% din total, cu un grad de ocupare mediu de 81,4%. Acesta se repartizează diferenţiat pe sectoare, după cum urmează: agricultură şi silvicultură (29%), industrie, construcţii, comerţ, prestări servicii (15,7%, turism, transporturi, comunicaţii (15,4%), pescuit şi piscicultură (15,3%), administraţie publică (13,5%), învăţământ, educaţie, cultură (5,7%), alte activităţi (3,6%) şi sănătate (1,9%).

Lucrarea ”Delta Warning Report: Soluţii pentru viitorul Deltei Dunării” este realizată în cadrul proiectului ”Delta Dunării – Paradisul aproape pierdut!, Campanie de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării”, implementat de Asociaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în perioada ianuarie 2011 – decembrie 2012.

Proiectul este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu) – Axa prioritară 4 ‘Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii’.

ASDD organizează, marţi, ediţia a VI-a a Simpozionului Naţional ”Avem o Deltă. Cum procedăm?”, eveniment care face parte dintr-un proiect de informare şi conştientizare cu privire la protejarea biodiversităţii Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

În cadrul simpozionului vor fi prezentate rezultatele proiectului şi va fi lansat ”Delta Warning Report 2012”, document ce conţine propuneri de îmbunătăţire a politicilor publice pentru Delta Dunării elaborate în urma analizei situaţiei înregistrate la consultările publice avute de către reprezentanţii ASDD în 29 de localităţi aflate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării. (Sursa: Agerpres)