Onorariile datorate consorţiului constau într-un „onorariu de listare” pentru serviciile prestate pentru listarea tehnică şi un „onorariu de stimulare” datorat la finalizarea fiecărui plasament de acţiuni.

La data de 4 aprilie 2012, acţionarii Fondului au aprobat, în principiu, listarea secundară a acţiunilor la WSE şi furnizarea unei instrucţiuni către Managerul de Fond cu privire la prezentarea către acţionari, cel târziu la data de 31 mai 2012, a unui plan specific care trebuie să prevadă toate acţiunile necesare pentru listarea acţiunilor Fondului la WSE şi programarea unei adunări a acţionarilor pentru a vota toate aceste chestiuni necesare cel târziu la data de 30 iunie 2012.

În urma aprobării acţionarilor, managerul Fondului a finalizat procesul de selecţie pentru consorţiul de bănci de investiţii care să furnizeze asistenţă Fondului, fiind selectat Consorţiul compus din J.P. Morgan şi UniCredit Group în calitate de coordonatori globali comuni şi KBC Securities în calitate de co-manager .

La recomandarea Consorţiului, listarea acţiunilor la WSE va fi realizată mai întâi printr-o listare tehnică (listare fără ofertarea simultană de acţiuni), în timp ce noii investitori locali (polonezi) şi străini vor fi atraşi ulterior prin intermediul unuia sau mai multor plasamente de acţiuni vândute de acţionarii existenţi ai Fondului prin plasamente accelerate şi / sau tranzacţii individuale pe piaţa regulată (deschisă), facilitate de Consorţiu.

Cu o valoare de piaţă de 1,5 miliarde euro, Fondul are ca scop să se afle printre primele 15 cele mai mari companii listate la WSE în ceea ce priveşte capitalizarea de piaţă, beneficiind în acest fel de o vizibilitate mai mare în rândul investitorilor instituţionali internaţionali, inclusiv fondurile poloneze de pensii şi fondurile mutuale.