Principalele ţinte ale strategiei până în anul 2020 vizează creşterea numărului turiştilor străini într-un ritm mediu anual de 15% şi a celor români cu 8%, creşterea înnoptărilor într-un ritm mediu anual de 13% pentru străini şi de 9% pentru români, majorarea sumelor cheltuite pe pachet turistic de vizitatorii străini cu aproximativ 20% faţă de suma medie din anul 2015, precum şi obţinerea unei balanţe excedentare a încasărilor pentru turism şi călătorii ale României, potrivit acelorși date, citate de Agerpres. Creşterea nivelului de educaţie şi formare profesională a resursei umane din industria ospitalităţii şi turismului se bazează pe măsuri de sprijinire a organizării sistemului de educaţie profesională în sistem dual, instruirea resursei umane de execuţie, pregătirea resursei umane de management la nivel mediu şi superior, regândirea sistemului de acordare a certificatelor de către Autoritatea Naţională pentru Turism.

Pentru creşterea calităţii şi performanţei destinaţiilor de turism din România şi asigurarea standardelor de calitate a
produselor şi serviciilor din industria turistică, strategia "România Competitivă" prevede un buget necesar de 405 milioane de lei (echivalent 90 milioane de euro). Măsurile necesare vizează îmbunătăţirea sistemului de management al destinaţiei, creşterea calităţii experienţei turiştilor la nivelul destinaţiilor turistice, sprijinirea investiţiilor necesare realizării infrastructurii adecvate specificului destinaţiilor, precum şi corelarea cu legislaţia europeană privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului din domeniul turismului.