Deputaţii au mai respins o propunere legislativă care avea ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.254/2013, în sensul stabilirii obligaţiei deţinuţilor să muncească, să participe la cursuri de pregătire şcolară ori să urmeze demersurile identificate de specialiştii din penitenciare în ceea ce priveşte problemele legate de consumul de alcool, droguri, ori dacă au fost condamnaţi în urma săvârşirii de infracţiuni sexuale şi/sau violenţă.

Plenul Camerei Deputaţilor a respins, totodată, un proiect de lege de completare a Legii nr.341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987. Iniţiativa legislativă avea ca obiect de reglementare introducerea unei noi categorii de revoluţionari, alături de cele existente, respectiv cea a participanţilor la revoltele minerilor din Valea Jiului din anul 1977 şi din Motru din anul 1981, informează Agerpres.

Ce legi nu au acceptat deputații

A mai primit vot de respingere propunerea legislativă care avea ca obiect de reglementare modificarea şi Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic şi măsurile administrative asimilate acestora, pronunţate în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul precizării exprese că despăgubirile se acordă atât pentru bunurile imobile, cât şi pentru cele mobile.

Deputaţii au mai respins un proiect de lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu conducător auto “VTS”, care avea în vedere reglementarea activităţilor de transport care funcţionează prin intermediul unor platforme digitale pe modelul economiei colaborative, prin introducerea unor reglementări specifice, care să permită atât autorizarea acestora, cât şi taxarea corespunzătoare.

O preluare a la datoria publică, respinsă la Camera Deputaților

Nu a fost votată nici propunerea legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu 60 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului “Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”.

Deputaţii au mai respins un proiect de lege referitor la crearea cadrului legal, cu sprijin din partea Guvernului, pentru înfiinţarea băncilor de lapte matern în cadrul maternităţilor din România.

Plenul a respins şi propunerea legislativă care avea ca obiect de reglementare exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România, preconizându-se crearea unui for separat de cel al asistenţilor medicali.

Camera Deputaţilor este for decizional în cazul tuturor proiectelor de lege respinse.