Astfel, printre metodele de promovare des utilizate în vederea stimulării vânzărilor, dar și pentru atragerea de noi clienți și fidelizarea celor existenți, regăsim metoda axată pe utilizarea voucherelor – care este la îndemâna oricui și care poate promite rezultatele propuse.

Ce reprezintă voucherele?

Privite în substanță, voucherele reprezintă un mijloc de a facilita plata, ce conferă deținătorului dreptul de a primi în schimb bunuri și/sau servicii sau o reducere de preț în legătură cu o achiziție efectuată.

Totuși, în momentul de față, nici legislația națională și nici cea la nivel comunitar nu reglementează tratamentul din perspectiva TVA aplicabil voucherelor. În aceste condiții – ținând cont de faptul că în prezent nu există un tratament unitar la nivelul Statelor Membre referitor la impozitarea voucherelor și dată fiind amploarea lor din ultima vreme, existând cazuri în care voucherele sunt emise și utilizate în State Membre diferite – în vederea evitării unei duble taxări sau chiar neimpozitări, Comisia Europeană a emis o propunere de modificare a Directivei de TVA pentru a alinia tratamentul din perspectiva TVA aplicabil voucherelor la nivelul Statelor Membre.

Potrivit propunerii de modificare a Directivei de TVA, distingem trei mari categorii de vouchere: vouchere discount; vouchere cu utilizare unică – Single Purpose Vouchers („SPV“) şi vouchere cu utilizare multiplă – Multi Purpose Vouchers („MPV“).

Elementul de noutate constă în introducerea celor două concepte de vouchere cu utilizare unică și multiplă care, în esență, reprezintă avansuri în contul unor operațiuni viitoare. Totuși, elementul-cheie care le diferențiază constă în obiectul tranzacției viitoare pentru care a fost încasată contravaloarea lor. Ca atare, în cazul voucherelor cu utilizare unică, toate detaliile tranzacției viitoare referitoare la identitatea furnizorului care va accepta voucherul, tipul produselor/natura serviciilor ce urmează a fi achiziționate, regimul TVA și cota aplicabilă sunt cunoscute încă de la început. Însă în cazul voucherelor cu utilizare multiplă aceste detalii sunt cunoscute doar la momentul utilizării efective a voucherului în magazinul participant.

Care este regimul TVA aplicabil voucherelor?

Detaliile descrise anterior sunt esențiale în determinarea corectă a regimului de TVA corespunzător, după cum urmează. Potrivit jurisprudenței europene curente, s-a stabilit faptul că, în momentul în care se încasează un avans, furnizorul are obligația plății TVA aferente doar dacă poate aloca cu certitudine avansul respectiv în contul unei operațiuni viitoare clar determinabile și al cărei regim TVA este cunoscut la momentul respectiv.

Astfel, întrucât în cazul voucherelor cu utilizare unică se cunoaște cu o anumită exactitate încă de la început tipul operațiunii în contul căreia a fost distribuit, TVA se va datora chiar de la momentul distribuirii lor. Un punct de discuție în acest sens e legat de ce se întâmplă în situția în care voucherul nu mai ajunge să fie răscumpărat de deținător.

Totuși, indiferent dacă voucherul este răscumpărat sau nu, în practică banii nu sunt returnați deținătorului, deci implicit nici TVA aferentă. Prin urmare, nu este exclusă posibilitatea de a se permite anularea operațiunii doar în cazul în care și banii sunt returnați deținătorului, cu toate că legislația curentă de TVA nu conține astfel de prevederi restrictive.

Pe de altă parte, în ceea ce privește voucherele cu utilizare multiplă, nu se poate determina operațiunea în contul căreia acestea sunt distribuite, cu atât mai puțin regimul și cota de TVA aplicabile. Ca atare, în cazul acestor tipuri de vouchere, obligația plății TVA intervine abia la momentul utilizării lor.

Campanie promoţională

Să luăm de exemplu cazul unei campanii promoționale inițiată de mai multe magazine participante, care au făcut front comun în campania respectivă și care apelează la o companie specializată, în vederea emiterii de vouchere cu ajutorul cărora deținătorii să poată obține produse sau reduceri în magazinele participante. Întrucât, prin aceste vouchere ar putea fi achiziționate atât cărți cât și produse cosmetice, spre exemplu, operațiuni ce comportă cote diferite de TVA, în momentul în care voucherele sunt distribuite nu intervine obligația plății TVA. Aceasta apare doar atunci când și doar dacă voucherele sunt răscumpărate în magazinele participante.

Un alt subiect de discuție ar fi cazurile în care deținătorii voucherelor sunt de fapt companii care le achiziționează pentru a fi oferite gratuit partenerilor de afaceri sau chiar angajaților. Într-o astfel de situație, pornind de la premisa că societățile respective au plătit și dedus TVA în momentul achiziției voucherelor și ținând cont de faptul că acestea ar fi acordate gratuit, va trebui analizat de la caz la caz în ce măsură se va menține deductibilitatea sumelor respective de TVA. Astfel, având în vedere diferența de tratament și obligațiile pe care le instituie cele două tipuri de vouchere, o problemă practică care ar putea să apară ca urmare a introducerii acestor noi reglementări ar fi departajarea corectă a celor două tipuri de vouchere, astfel încât să se asigure corectitudinea și plata TVA în mod corespunzător.

Simona Enescu, Asistent Manager Taxe NNDKP Consultanță Fiscală