Potrivit articolului 310 din Codul fiscal, contribuabilii care se încadrează într-un anumit plafon por aplica un regim special de scutire a taxei pe valoare adăugată (TVA). Din anul 2018, acest plafon este de 88.500 de euro. Acesta este stabilit prin rapoarte la cursul de schimb de la data aderări României în Uniunea Europeană.

Așadar, plafonul de scutire TVA se aplică doar cu aprobarea autorităților europene, perioada fiind limitată. Având în vedere că actualul plafon urma să expire la data de 31 decembrie 2021, Guvernul Orban s-a hotărât să facă demersurile necesare pentru a obține o prelungire, mai exact până la 31 decembrie 2024.

Joia trecută, Consiliul Uniunii Europeen a oficializat prelungirea acestei măsuri.

Cine poate fi scutit de la TVA

Firmele care au o cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, inferioară plafonului stabilit pot aplica regimul de scutire TVA. Dacă aceste lucruri nu sunt respectate, regimul TVA este obligatoriu.

Firmele care se află în regimul scutirii de TVA, pot trece oricând la regimul normal de taxă.

Dacă plafonul de scutire este egalat sau depășit, compania trebuie să ceară înregistrarea în scopuri de TVA în zece zile de la egalarea sau depășirea plafonului. Data atingerii sau depășirii plafonului este considerată a fi prima zi a lunii calendaristice următoare celei în care plafonul a fost atins ori depășit, iar regimul de scutire se aplică până la data înregistrării pentru scopuri de TVA.

Păstrarea actualului prag de scutire de TVA este o modalitate prin care Guvernul susține că se economisesc resursele statului și se reduce evaziunea fiscală.

În cursul anului 2018, plafonul de scutire de TVA a fost majorat de la 65 de mii de euro (220 de mii de lei) la 88.500 de euro (300 de mii de lei).