Prin reabilitarea infrastructurii şi suprastructurii feroviare pe acest subtronson se asigură condiţii tehnice pentru circulaţia trenurilor de călători şi marfă cu viteze superioare – de până la 160 km/h pentru trenurile de călători şi până la 120 km/h pentru trenurile de marfă – dar și creşterea gradului de confort şi a siguranţei traficului feroviar.

Segmentele de lucrări

Lucrările sunt despărțite în următoarele Sectoare cu poziţii kilometrice proiectate:

 • Bârzava (de la km pr. 569+294 la km pr. 566+918)
 • Interval St. Bârzava – St. Vărădia (de la km pr. 566+918 la km pr. 550+958 )
 • Vărădia (de la km pr. 550+958 la km pr. 548+710)
 • Interval St. Vărădia – St. Săvârşin (de la km pr. 548+710 la km pr. 542+670)
 • Săvârşin (de la km pr. 542+670 la km pr. 540+302)
 • Interval St. Săvârşin – St. Ilteu (de la km pr. 540+302 la km pr. 533+246)

Stadiul fizic al lucrărilor este de 38,4%, până la finalul anului vor fi finalizate lucrările din stația Bârzava (stația completă) și se vor finaliza jumătate din lucrările din stațiile Săvârșin și Vărădia. Termenul de execuție este ianuarie 2023.

Progresul lucrărilor pe puncte de lucru

Cum scriam și mai sus, lucrările sunt avansate, lucru care reiese foarte limpede și din următoarele date, defalcate pe puncte de lucru.

 • Astfel, în intervalul Săvârșin – Ilteu, se continua lucrările la podețele 18, 19, 22, 23 și 24 (progres 82%); Se execută zidurile de sprijin de la km 538 (progres piloți 100%, progres zid 55%) și km 536 (progres piloți 35%, progres zid 0%) și terasamentele 539+600 – 541+600 (progress 75%) și 534+200 – 537+500 (progres 30%).
 • În Statia Săvârșin, se continua lucrul la peroane (progres 96%), inclusiv pe rețellee exterioare, lucrări de terasamente liniile III și 4 (progres 98%) – finalizate la nivel PSS (lipseste numai taluzare cu aroncamente) – se lucreaza intre inflexiune cap X si semnal de intrare. Se montează suprastructura inclusiv burajele și linia de contact și canalul de cabluri ERTMS. La pod 541+540 (17) s-a finalizat fir II, la podeț 541+133 (16) s-a finalizat fir II.

 • Între Văradia și Săvârșin, intervalul km 548 – km 544 este blocat în continuare (Sit 6 – Cetate) din motive arheologice, dar lucrările de sprijin zid sunt în progres 99%, iar la prelungrea acestuia pilonii sunt finalizați. În zona 4, de jet grouting, progresul este de 50%)
 • În Stația Vărădia de Mureș se continua lucrările la terasament (progres 72%), la liniile 3 și 4, la peronul liniei 1 și se execute fundațiile necesare
 • Interval Bârzava – Vărădia. Aici lucrările la terasamente sunt în progres de 96%, iar cele în continuare au ajuns la 32%. Se continua lucrările la podețele 2,3,4,5 (progres 99%) – completare balast stabilizat cu ciment, hidroizolatie, umplutură cu material drenant. Se continua, de asemenea, lucrările la podurile 3 și 4. La podurile 9 și 8, progresul este de 90%, respectiv 70%, iar la podul 7, progresul este de 87% plus podeț rutier lângă pod 6 (progres 80%). Totodată, se execute lucrări de refactie Statia Batuta (progres 40%) și terasamentele de la km 555 până la km 559 (progres 35%)

 • Stația Bârzava- refacție Linie 4 si 5 Bârzava Vechie (progres 80%) – suprastructura finalizata urmeaza constructia peronului, terasamente cap X 566+800 -567+900: așternere PSS fir I intre (progres 80%);Terasamente cap Y 567900 pana 569+300: sapatura pana la teren de fundare fir I de la km pr. 567+500 până în cap Y si umplutură până la cota PSS (progres 40%); săpătura până la teren de fundare linia 1 Stația Bârzava; Finalizare copertina liniile 3 și 4 Stația Bârzava (progres 85%)