Măsura va fi decisă prin aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie.

Măsura ar putea elimina potenţialul impact negativ al creşterii preţurilor

Potrivit informațiilor trecute în nota de fundamentare, proiectul ar putea elimina potenţialul impact negativ al creşterii preţurilor.

„Îngheţarea temporară, pentru 6 luni, a tarifelor de primă practicate de către asigurătorii RCA pentru contractele RCA încheiate ulterior datei intrării în vigoare a prezentului act normativ la nivelul tarifelor de primă proprii calculate şi practicate de către aceştia la data de 28 februarie 2023, tarife care au fost practicate anterior publicării tarifelor de referinţă de către ASF în luna martie 2023, astfel fiind asigurată o dispersie a riscurilor la nivelul pieţei de asigurări.

Prin aplicarea acestei măsuri se elimină potenţialul impact negativ al creşterii preţurilor inclusiv ca urmare a inflaţiei şi a luării în calcul a ultimului tarif de referinţă publicat de către ASF în luna martie 2023”, arată nota de fundamentare.

FGA ar putea percepe o contribuție specială percepută de la asigurători

Amintim că Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) ar putea percepe o „contribuție specială percepută de la asigurători”, conform amendamentelor depuse de politicieni actului normativ de modificare a legii RCA, în special cele privind finanțarea fondului prevăzute la art. 5.

Documentele arată că taxa ar putea fi percepută „în cazul în care Fondul gestionează situații de insolvență pentru care se estimează că se vor plăti sume care depășesc disponibilitățile Fondului”.

Amendamentul vizează cazurile în care sunt gestionate situații de insolvență a asigurătorilor pentru care se estimează că se vor plăti sume care depășesc disponibilitățile FGA.

Totodată, sunt vizate și situațiile care apar după modificările aduse Legii nr. 213/2015 prin OUG nr. 102/2021, prin care Fondul trebuie să procedeze la plata imediată a sumelor cuvenite creditorilor de asigurări ai unui asigurător în insolvență, respectiv în 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare şi constatare a existenței indiciilor stării de insolvență.