În urma negocierilor purtate între reprezentanții Comisiei Europene și statele membre a fost convenit transferul a 10 mld. euro din Fondul de Coeziune, către Mecanismul Conectarea Europei (Conecting Europe Facility – CEF), pentru accelerarea procesului de finalizare a coridoarelor prioritare de transport situate pe rețeaua centrală TEN-T. Suma de 10 mld. euro este dedicată statelor membre care intră sub incidența politicii de coeziune. Alocarea ce revine României din această sumă este de aproximativ 1,3 mld. euro.
Pentru începerea procesului de selecţionare a unor proiecte prioritare ce pot fi finanţate prin intermediul acestui nou instrument financiar, Ministerul Transporturilor a identificat mai multe variante de lucru, care urmează să fie confirmate prin intermediul Master Planului General de Transport, care va fi finalizat în februarie 2014.
Unul dintre proiectele care va primi finanţare prin intermediul acestui program este reabilitarea căii ferate Craiova-Calafat, care asigură conexiunea cu podul Calafat – Vidin, ca parte integrantă a Coridorului Orient/Est-Mediteraneean, definit prin regulamentul CEF.  Studiul de fezabilitate a fost finalizat în anul 2012, iar valoarea totală a proiectului ajunge la 400 milioane euro.
Restul sumei, pana la 1,3 mld euro, vizează în primul rând modernizarea celor 16 porturi dunărene şi maritime. „Investiţiile europene vor fi direcţionate către asigurarea canalului navigabil şi îmbunătățirea infrastructurii intermodale, respectiv conexiuni feroviare mai rapide ale porturilor, astfel încât transporturile de mărfuri pe Dunăre să crească în viitorul apropiat cu 20% faţă de nivelul din 2010”, a declarat ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu.