În termeni nominali, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au reprezentat, în intervalul analizat, 1.079 lei/persoană.

La nivelul cheltuielilor totale ale populaţiei, acestea au fost, în trimestrul IV 2015, în medie, de 2.537 lei/lună/gospodărie, echivalentul a 956 lei/persoană, şi au reprezentat 88,6% din nivelul veniturilor totale.

Datele INS arată că principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt: consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

În acelaşi timp, cheltuielile pentru investiţii destinate cumpărării sau construcţiei de locuinţe, cumpărării de terenuri şi echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei, de doar 0,3%.

Potrivit INS, veniturile băneşti au fost, în medie, de 2.496 lei lunar pe gospodărie (941 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 366 lei lunar pe gospodărie (138 lei pe persoană).

Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (56,4% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (22,4%), veniturile din agricultură (2,9%), veniturile din activităţi neagricole independente (2,6%) şi cele din proprietate şi din vânzări de active din patrimoniul gospodăriei (1,3%).

De asemenea, o pondere importantă deţin şi veniturile în natură (12,8%), în principal contravaloarea consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (11,5%).

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul IV din anul anterior, în medie, 36,8% din consumul gospodăriilor.