Certificarea ISO 37001 (The International Organization for Standardization 37001 – Anti-bribery management systems) a fost obținută după un proces de audit efectuat de un organism independent de certificare. Certificarea presupune adoptarea unui sistem de management de control care pune în aplicare măsuri de monitorizare și prevenire anti-mită în activitățile companiei.

Această certificare vine cu o serie de avantaje de la implementarea unor controale de prevenire, detectare și soluționare a cazurilor de mită, prevenirea conflictelor de interese precum și promovarea unei culturi etice de afaceri.

„Prin politica anti-mită, implementată de companie, sunt stabilite standarde de comportament menite să minimalizeze riscul de mită în activitatea desfășurată de personalul angajat, în relațiile cu partenerii de afaceri sau în relațiile cu entitățile guvernamentale”, a declarat Carlo Barban  CEO şi Managing Director al grupului Winmarkt.

Anca Barbulescu, Tax&Control Manager, din cadrul Winmarkt devine persoana desemnată de supravegherea respectării politicilor anti-mită, de instruirea personalului, de realizarea unor evaluări de risc referitoare la posibilitatea luării și dării de mită și de punerea în aplicarea a unor serii de măsuri și controale financiare/comerciale, proceduri de investigare și raportare pentru efectuarea activităților de „due diligence” cu privire la partenerii de afaceri sau proiectele organizației.

“Compania și-a propus un mecanism de sesizare, pe website-ul companiei, pus la dispoziția atât a personalului angajat, cât și la dispoziția clienților, partenerilor de afaceri, prin care pot fi semnalate posibile încălcări sau suspiciuni de încălcări ale prevederilor politicii anti-mită, fiind garantată totodată confidențialitatea informațiilor primite. Astfel, prin procedura de semnalare existentă, fiecare angajat, partener, colaborator, client, furnizor de servicii, ar putea să sesizeze orice solicitare directă sau indirectă de a obține plăți, bunuri, călătorii, asistență personală sau alte beneficii pentru o persoană sau rudele sale sau un alt beneficiar, în legătură cu îndeplinirea sarcinilor unei persoane”, spune Anca Barbulescu.

Achiziționată în 2008 de compania italiană Immobiliare Grande Distribuzione (IGD), Winmarkt deţine o rețea de centre comerciale în România. Winmarkt are în proprietate 14 centre comerciale și o clădire de birouri, situate în Alexandria, Bistrița, Brăila, Buzău, Cluj-Napoca, Galați, Piatra Neamț, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Tulcea, Turda și Vaslui.