„În conformitate cu prevederile Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind stabilirea conexiunii autostrăzii între Cluj-Napoca – Santăul Mare (RO) și Nagykereki – Szolnok (HU), semnat la 5 iulie 2011 la Budapesta, cele două părţi au convenit să stabilească o conexiune a segmentelor de autostradă Cluj-Napoca – Santăul Mare (de partea română) respectiv Szolnok – Nagykereki (de partea ungară).

Realizarea interconectării implică înfiinţarea unui punct de trecere a frontierei de stat româno-ungare.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) punctul a) al Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004, Guvernele statelor semnatare reglementează prin acorduri separate înfiinţarea de noi puncte de trecere a frontierei”, este transmis în document.

Punctele de trecere a frontierei româno-ungare

„Punctele de trecere a frontierei româno-ungare sunt indicate în Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006. În aceste condiţii, în vederea înfiinţării punctului de trecere a frontierei ar fi necesar să se încheie un acord bilateral pentru modificarea Acordului menţionat.

Acordul urmează să prevadă înfiinţarea punctului de trecere de la Borș II – Nagykereki și să reglementeze regimul de funcționare.

Conform art. 32 alin (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, tratatele în vigoare se modifică în conformitate cu prevederile lor sau prin acordul părţilor. Menţionăm că Acordul din 2006 nu include dispoziţii speciale privind modificarea sa.

În acelaşi timp, art. 29 din Legea nr.590/2003 permite încheierea tratatelor în forma simplificată a schimbului de note verbale. Având în vedere urgenţa înfiinţării punctului de trecere a frontierei de la Borș II – Nagykereki, apreciem că este preferabil ca acordul prin care se realizează modificarea Acordului din 2006 să fie încheiat prin schimb de note verbale.

Menționăm de asemenea că Acordul din 2006 a mai fost modificat anterior, prin schimb de note verbale, pentru înființarea punctului de la Nădlac – Csanádpalota.

Faţă de cele de mai sus, propunem transmiterea unei propuneri părții ungare pentru încheierea unui acord prin schimb de note verbale pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind aplicarea Convenţiei dintre România şi Republica Ungară privind controlul traficului rutier şi feroviar, semnată la Bucureşti la 27 aprilie 2004, semnat la Bucureşti la 21 decembrie 2006, conform textului anexat”, transmite MAE