Uniunea Europeană va aloca 19 miliarde de euro din cheltuielile planificate ale Fondului Social European pentru sprijinirea persoanelor afectate de criza economică. De asemenea, UE va aloca anticipat fondurile, iar cofinanţarea de către statele membre nu va fi necesară pentru perioada 2009-2010. Propunerile fac parte dintr-un proiect în zece puncte care va fi supus analizei şefilor de stat din UE în a doua jumătate a lunii iunie.

„Europa a trecut imediat la acţiune pentru a răspunde crizei economice şi financiare, inclusiv dimensiunii sociale a acesteia. Comisia mai face un pas către angajament comun şi acţiune coordonată din partea UE, a statelor membre şi a partenerilor sociali pentru a salva şi pentru a crea locuri de muncă”, a declarat azi preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso.

UE va accelera punerea la dispoziţie a miliarde de euro pentru reorientare profesională prin intermediul Fondului Social European. În plus, împreună cu instituţii financiare internaţionale şi, mai ales, împreună cu Grupul Băncii Europene de Investiţii, UE va crea o nouă facilitate de microcredit de 500 de milioane de euro pentru sprijinirea antreprenorilor.

Cele zece propuneri ale Comisiei

– accelerarea alocării, prin intermediul Fondului Social European, a 19 miliarde de euro din finanţarea planificată pentru a ajuta cetăţenii să îşi păstreze locurile de muncă sau să îşi găsească noi locuri de muncă. Pentru perioada 2009-2010, Comisia poate rambursa cheltuielile declarate ale statelor membre într-un procent de 100%. Aceasta înseamnă că nu este nevoie de cofinanţare naţională în decursul acestei perioade, astfel că proiectele care ajută cetăţenii pot fi puse în practică mai rapid.

– peste 500 de milioane de euro pentru crearea unei noi facilităţi UE pentru microcredite. Aceste microcredite vor sprijini pe cei care riscă să nu obţină fonduri pentru înfiinţarea unei afaceri, de exemplu pe cei care şi-au pierdut recent locul de muncă, şi vor susţine ocuparea locurilor de muncă în microîntreprinderile care se confruntă cu criza creditării.

– un angajament de asigurare a cel puţin 5 milioane de stagii de ucenicie pe întreg teritoriul UE pentru tinerii confruntaţi cu şomajul.

– sprijin pentru sisteme de menţinere a locurilor de muncă viabile prin intermediul activităţii cu program redus şi formării.

– ajutor imediat pentru şomeri, pentru a se evita riscul şomajului pe termen lung şi pierderea competenţelor relevante, inclusiv propuneri pentru asigurarea imediată pentru fiecare şomer a unei posibilităţi de formare sau muncă: în termen de o lună pentru tinerii sub 20 de ani, în termen de 2 luni pentru cei sub 25 de ani şi în termen de 3 luni pentru cei peste 25 de ani.

– ajutor pentru reinserţia în câmpul muncii a celor mai dezavantajaţi, de exemplu prin intermediul scăderii costurilor nesalariale cu forţa de muncă, prin măsuri de stimulare a recrutării, precum şi prin promovarea oportunităţilor de muncă în care este necesar un nivel redus de calificare, în servicii casnice şi de îngrijire.

– un nou serviciu online „match and map” pentru a-i ajuta pe cei care caută să găsească locuri de muncă potrivite pentru competenţele lor pe întreg teritoriul Europei prin intermediul portalului EURES pentru locuri de muncă europene, deja existent, şi un angajament ca tinerii şomeri care caută un loc de muncă într-un alt stat membru să fie îndreptăţiţi să primească, timp de cel puţin 6 luni, ajutoarele de şomaj la care ar fi avut dreptul în ţara lor de reşedinţă.

– o orientare către îmbunătăţirea nivelului de calificare şi o mai bună satisfacere a necesităţilor pieţei forţei de muncă, prin intermediul unei analize realizate de Comisie, sector cu sector, a necesităţilor prezente şi viitoare ale pieţei forţei de muncă din UE, inclusiv a necesităţilor de competenţe ecologice.

– un set de instrumente practice pentru a ajuta societăţile, lucrătorii şi reprezentanţii acestora să gestioneze mai bine şi să anticipeze restructurarea întreprinderilor.

– un ghid al formării în mici întreprinderi pentru a ajuta IMM-urile să păstreze şi să obţină competenţele de care au nevoie.

Proiectul, dezbătut pe 18 şi 19 iunie de şefii de stat din UE

Comunicarea de astăzi este o concluzie a recentului Summit UE privind ocuparea forţei de muncă din 7 mai. Propunerile înaintate de Comisie vor fi prezentate Consiliului European întrunit la 18-19 iunie, în cadrul căruia Comisia va invita şefii de state şi de guvern să se alăture Angajamentului comun pentru ocuparea forţei de muncă.

Comisia va raporta asupra progreselor Angajamentului comun UE şi asupra implicaţiilor acestuia pentru Strategia de la Lisabona după 2010 în timp util pentru Consiliul European de primăvară din 2010.