Prin publicarea în Monitorul Oficial a normelor metodologice privind perceperea, încasarea, virarea, evidenţa şi controlul sumelor rezultate din aplicarea timbrului Crucii Roşii (a se vedea Ordinul nr.1.488/2007, publicat în 12/10/ 2007) au devenit operaţionale noile prevederi privind finanţarea activităţilor desfăşurate de către Crucea Roşie.

Deşi este vorba de o instituţie neguvernamentală, caracterul de utilitate publică a îndemnat Guvernul să o sprijine prin asigurarea fondurilor financiare. Astfel, prin modificarea art.20 din Legea nr.139/2005 Societatea Naţională de Cruce Roşie primeşte trimestrial contravaloarea timbrului, colectată de către toate instituţiile de cultură, de divertisment, federaţiile şi organizaţiile sportive-asociaţii, cluburile sportive şi fundaţiile care organizează manifestări sportive. Valoarea timbrului este de 1%, care se adaugă la preţul de vânzare şi se aplică pentru fiecare bilet vândut pentru evenimente culturale, de divertisment şi sportive, concerte, festivaluri, spectacole, filme la cinematografe, întreceri sportive la nivel local, naţional şi internaţional etc.

Mai mult, Guvernul însărcinează organele de specialitate ale Ministerului Finanţelor cu obligaţia de a verifica şi controla perceperea şi virarea timbrului Crucii Roşii, prevăzând, de asemenea, şi o amendă de la 2.000 la 5.000 de lei pentru persoanele fizice sau juridice care nu îndeplinesc obligaţia prevăzute de lege.

Noile reglementări privind finanţarea activităţii Crucii Roşii le modifică semnificativ pe cele iniţiale care se caracterizau prin faptul că impuneau tuturor instituţiilor de cultură şi organizaţiilor sportive un tarif suplimentar doar în anumite luni ale anului (mai şi septembrie).

Faptul în sine că o nouă taxă determină creşterea preţurilor biletelor la evenimentele sportive, culturale şi de divertisment poate să nu impresioneze pe foarte multă lume. Dar dacă luăm în considerare şi celelalte taxe şi impozite, lucrurile se văd într-o altă lumină.

Probleme la ordinea aplicării taxelor

Timbrul Crucii Roşii nu este singurul de acest fel. De la caz la caz se adaugă la preţul unui bilet timbrul monumentelor istorice şi/sau unul din timbrele prevăzute de Legea nr.35/1994: timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment. Nu trebuie uitat nici timbrul olimpic, aplicat pe fiecare bilet vândut la toate manifestările sportive din ţară.

Astfel, dacă luăm spre exemplu un concert de muzică organizat într-o clădire declarată monument istoric, biletul de intrare va include:
– timbrul monumentelor istorice în cuantum de 2%, prevăzut de Legea nr. 422/2001 şi HG nr. 1.309/2002;
– timbrul muzical în cuantum de 5%, prevăzut de Legea nr.35/1994 şi Ordinul nr.1.566/2.823/2003;
– timbrul Crucii Roşii în cuantum de 1%, prevăzut de Legea nr.139/ 2005.

Referitor la determinarea concretă a valorii timbrelor aplicate există oarece probleme legate de ordinea lor de aplicare şi baza de calcul. De cele mai multe ori se precizează preţul de vânzare, dar fără a se menţiona dacă se exclud sau nu alte eventuale taxe. Spre exemplu, în cazul timbrului Crucii Roşii se menţionează că procentul de 1% se aplică la preţul de vânzare, dar nu se precizează dacă preţul respectiv este cu sau fără TVA. O astfel de omisiune face să se aplice TVA la valoarea timbrului, dat fiind că în Codul fiscal există o prevedere şi anume:

„Art. 137. – (2) Baza de impozitare cuprinde următoarele:
a) impozitele şi taxele, dacă prin lege nu se prevede altfel, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.“
Şi pentru că tot am vorbit de taxe sub formă de timbre, să vorbim şi de impozitele locale, care sunt şi ele incluse în preţul biletelor. Astfel, conform art. 273 din Codul fiscal, „orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti impozitul prevăzut în prezentul capitol, denumit în continuare impozitul pe spectacole.“

Impozitele locale sporesc povara fiscală

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor şi se determină după cum urmează:

„a) în cazul unui spectacol de teatru, ca de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională, cota de impozit este egală cu 2%;

b) în cazul oricărei alte manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a), cota de impozit este egală cu 5%.“
Punctul 173 din normele de aplicare a art. 274 din codul fiscal precizează că:
„Organizatorii de manifestări artistice cinematografice, teatrale, muzicale şi folclorice datorează impozit pe spectacole, în condiţiile prezentelor norme metodologice, calculat asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare/abonamentelor, din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, după caz, determinată potrivit prevederilor:

a) Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Normelor metodologice emise de Ministerul Finanţelor nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 17 octombrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare.“

În paranteză fie spus, Ordinul nr.48.211/1994 este abrogat de către Ordinul nr.1.566/2.823/2003. În ceea ce priveşte baza de calcul, legiuitorul a avut prezenţa de spirit de a scoate din ea valoarea timbrelor prevăzute de Legea 35/1994. Ce ne facem însă cu celelalte timbre, cum este şi cel al Crucii roşii? Să înţelegem că intră în baza de calcul a impozitului pe spectacole?

Impresia pe care o avem din parcurgerea tuturor acestor reglementări este că „nu ştie dreapta ce face stânga“ şi că taxe de tot felul s-au tot adăugat la „preţul de vânzare al biletelor“ până nu a mai înţeles nimeni ce şi cum se face cu ele.

Neclaritati

În cazul timbrului Crucii Roşii se menţionează că procentul de 1% se aplică la preţul de vânzare, dar nu se precizează dacă preţul respectiv este cu sau fără TVA. O astfel de omisiune face să se aplice TVA la valoarea timbrului.

Timbrul Crucii Roşii în cuantum de 1%, prevăzut de Legea nr.139/2005

Timbrul monumentelor istorice în cuantum de 2%, prevăzut de Legea nr.422/2001 şi HG nr.1.309/2002

Timbrul muzical în cuantum de 5%, prevăzut de Legea nr.35/1994 şi Ordinul nr.1.566/2.823/2003