Adunarea Generală a Acţionarilor companiei, care a avut loc pe 29 aprilie, a aprobat rezultatele economico-financiare pe anul 2015.

Astfel, EBITDA a fost mai mare cu 26% comparativ cu planul de administrare pentru 2015, ridicându-se la 779,5 milioane de lei. Cheltuielile de exploatare, mai puţin amortizarea, realizate în 2015, sunt de 883,8 milioane de lei, în scădere cu 193,1 milioane de lei faţă de planul estimat. Profitul net a fost de 488,7 milioane de lei.

"Transgaz informează că factorii principali care au determinat performanţele semnificative ale companiei în anul 2015 sunt: creşterea veniturilor din serviciile de transport internaţional de gaze naturale determinată de variaţiile cursurilor valutare ale monedelor de derulare ale contractelor; creşterea ponderii componentei fixe în total venituri de la 35% la 60%; creşterea capacităţii rezervate datorită introducerii începând cu 1.08.2014 a rezervării de capacitate pe puncte de intrare-ieşire; scăderea ponderii componentei variabile în total venituri de la 65% la 40%; creşterea cantităţii de gaze facturate; realizarea de economii brute la mai multe categorii de cheltuieli, în valoare totală de 345.852 mii lei – 345,8 milioane de lei", se arată în comunicat.

Oficialii companiei mai susţin că economiile realizate în ultimii ani prin temporizarea la maximum a investiţiilor şi lucrărilor cu excepţia celor de strictă necesitate pentru securitatea şi dezvoltarea imediat a sistemului naţional de transport al gazelor stau la baza solidă a finanţării proprii a proiectelor de importanţă strategică deosebită.

"În acest context, compania a avut un succes deosebit obţinând după îndelungi negocieri (circa 2 ani) una dintre cele mai mari alocări de granturi în UE şi cea mai mare alocare individuală către o companie românească, de 179 milioane de euro, pentru realizarea proiectului BRUA", potrivit documentului citat.

Totodată, AGA Transgaz a luat act de Raportul Comitetului Consultativ de Nominalizare şi Remunerare cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar 2015. Volumul de recompensare a echipei manageriale pentru activitatea desfăşurată in anul 2015 este de 2,82 milioane lei şi reprezintă unica formă de remunerare a membrilor Consiliului de Administraţie.

SNTGN Transgaz SA Mediaş este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport al gazelor naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale, cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale, cu respectarea legislaţiei şi a standardelor naţionale şi europene de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă. AGERPRES