"România şi-a stabilit, în Strategia Naţională de Dezvoltare a Deşeurilor 2014 – 2020, o ţintă ambiţioasă privind valorificarea prin reciclare a deşeurilor de ambalaje – 55% cotă de reciclare pe cele patru fracţii (hârtie, sticlă, plastic şi metal). Cu toate acestea, în prezent, la nivelul ţării noastre sunt valorificate aproximativ 5% din deşeuri, conform datelor comunicate de autorităţi, cotă ce ne plasează pe ultimul loc în UE în materie de reciclare", precizează sursa citată. 

Potrivit IPP, pentru a atinge ţinta stabilită, administraţia locală împreună cu operatorul de salubritate ar trebui să implementeze, la nivelul fiecărei localităţi, o soluţie de colectare selectivă, prin care cetăţenii să fie încurajaţi să îşi sorteze deşeurile în cel puţin două recipiente, astfel încât gunoiul reciclabil să nu se mai amestece cu reziduurile organice. 

"Acest proces este foarte în urmă, astfel că IPP, în parteneriat cu Fundaţia Terra Mileniul III şi Liga Asociaţiile de Proprietari Habitat, a implementat proiectul 'Dezvoltarea durabilă a comunităţilor locale prin colectarea selectivă eficientă a deşeurilor', cu scopul de a evalua toate soluţiile de implicare a cetăţenilor în demersul de colectare selectivă. Obiectivul principal al proiectului vizează sprijinirea dezvoltării durabile, prin creşterea participării publice la procesul decizional privind designul sistemelor de colectare selectivă/ valorificare a deşeurilor din mediul urban şi implicit creşterea gradului de colectare selectivă a deşeurilor. Proiectul este axat, în general, pe municipii, şi în special pe zonele cu locuinţe multiple (blocuri) unde colectarea şi depozitarea separată a gunoiului reprezintă o problemă reală", precizează comunicatul. 

Pe platforma proiectului (http://www.ipp.ro/deseuri/), cetăţenii pot afla situaţia curentă a reciclării deşeurilor în localitatea de domiciliu, precum şi obligaţiile pe care le au în gestionarea deşeurilor, conform legilor în vigoare. "Totodată, cetăţenii pot alege, pentru municipiul în care locuiesc, una dintre cele trei variante propuse de colectare selectivă a deşeurilor. Metoda preferată de colectare separată a deşeurilor poate fi votată de cetăţeni accesând http://www.ipp.ro/deseuri/4-0-vot-fara-selectie", informează IPP. 

"Valorificarea deşeurilor are implicaţii relevante asupra bunului mers al unei societăţi, determinând fenomene majore, precum crearea de locuri de muncă, sporirea prosperităţii acelei societăţi, sporirea veniturilor la bugetul de stat şi nu în ultimul rând – cel mai important – protejarea mediului înconjurător. Principiul dezvoltării durabile pune un accent fundamental asupra protejării mediului, respectiv reciclării produselor", se mai arată în comunicat. 

Sursa: Agerpres

Te-ar putea interesa și: