Fondurile mutuale au atins valori istorice ale ac­ti­velor în 2009. Ajutorul l-au dat fondurile monetare, avantajate de aver­siunea investitorilor faţă de riscul asociat acţiunilor listate la bursă.

Fondurile mutuale au parte de unul dintre cei mai buni ani din istoria de peste un deceniu. La sfârşitul lunii august, valoarea activelor nete ale acestora a depăşit pentru prima dată suma de 2,3 miliarde de lei, din care 62% reprezintă activele fondurilor monetare, adică fondurile care au înregistrat cea mai mare creştere în ultimele 12 luni. „Activele au crescut foarte mult, ca o consecinţă a scăderii apetenţei la risc a investitorilor, dar şi ca un rezultat al eforturilor băncilor de a vinde produse diversificate“, spune Mihail Ion, preşedintele Raiffeisen Asset Management (RAM).

Creşterile înregistrate de valoarea unitară a activelor nete în primele nouă luni ale anului au ajuns la un maxim de 84%, în cazul fondului Active Dinamic, administrat de Swiss Capital, cu investiţii în acţiuni listate la bursă. Aprecierea bursei, în general, nu este o regulă pentru toate fondurile de acest tip, fondul FON de la Vanguard consemnând o stagnare în aceeaşi perioadă. FON de la Vanguard apare, în prezent, la categoria „alte fonduri“, deoarece şi-a modificat structura investiţiilor în perioada crizei de la bursă, iar coborârea nivelului investiţiilor în acţiuni sub 65% din total clasifică fondul la categoria „investiţii diversificate“. Modificarea strategiei este şi o posibilă explicaţie a evoluţiei sub media pieţei, redeschiderea poziţiilor fiind întârziată.

Capital garantat şi capital protejat

Posibilitatea schimbării strategiei inves­tiţionale, care poate deruta investitorii, nu va mai fi posibilă odată cu adoptarea noilor reguli ale Eu­ropean Fund and Asset Management Association (EFAMA), la care Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România (AAF) este aso­ciată. „Noile standarde EFAMA prevăd un prag de 85% de investiţii în acţiuni, iar alinierea României la aceste noi standarde, care sperăm să se realizeze la începutul anului viitor, va duce la o reclasificare a fondurilor autohtone“, spune Mihail Ion, membru al AAF.

Migrarea banilor din fondurile mutuale de acţiuni în depozite bancare şi obligaţiuni este normală pe timp de criză. „Şi Raiffeisen România Acţiuni a dezinvestit din zona acţiunilor listate, dar nu a coborât sub nivelul stabilit iniţial“, spune Mihail Ion. Fondul administrat de RAM a reuşit o creştere de 73% în primele trei trimestre ale anului.

Succesul fondurilor monetare, caracterizate de un risc scăzut al investiţiilor, a fost întărit şi de închiderea pozitivă a subscrierilor la fondul cu capital garantat OTP WiseRo. Fondul închis administrat de OTP Asset Management a adunat aproape 9 milioane de lei de la 733 de investitori, unităţile fiind listate la Bursa de Valori Bucureşti (BVB). În această perioadă, 25 septembrie – 25 octombrie, se mai lansează un fond, Raiffeisen Confort, cu capital protejat. „Raiffei­sen Confort a fost lansat pri­ma oară în septembrie 2007, iar acum a ajuns la maturitate. În prezent, îl relansăm cu o nouă strategie şi cu valoarea protejată recalculată“, arată Mihail Ion.

Diferenţa dintre un fond garantat şi unul protejat este semnifi­cativă, chiar dacă «su­nă» aproximativ la fel. Fondul cu capital garantat trebuie să fie închis şi presupune o garanţie bancară. Cel cu capital prote­jat este deschis, protejarea valorii unitare fiind realizată prin strategia investiţională. În cazul fondului Confort, valoarea protejată este cea din perioada iniţială de subscriere, stabilită la 106,8 lei. Indiferent de evoluţie, investitorii îşi pot valorifica titlurile la 90% din această valoare (cei care cumpără în perioada de subscriere au protejată întreaga valoare.) Lichiditatea Confort este garantată de administrator, fiind un fond deschis, iar cea WiseRo, fond închis cu răscumpărare la maturitate, este obţinută prin listarea la bursă.

Apetenţă scăzută la risc

Tendinţa investitorilor de a-şi păstra eco­nomiile în instrumente cu risc scăzut va continua şi în perioada următoare. „Potenţialul pieţei fondurilor mutuale este foarte ridicat în continuare, în condiţiile în care economiile românilor se păstrează în proporţie de numai 3% în investiţii administrate, iar restul în depozite bancare“, spune Mihail Ion. Investiţiile administrate, care includ şi pensiile facultative sau asigurările cu acumulare de capital, au o pondere de peste 40% în statele occidentale în total economii. În Ungaria, procentajul a ajuns la 30%.

Administratorii fondurilor îşi concentrează în prezent strategiile în jurul lichidităţii. „După problemele din trecut şi cu un nivel încă redus de încredere, lichiditatea este un factor ce nu poate fi ignorat“, explică şeful RAM. Legătura dintre randament, risc şi lichiditate dă, astfel, câştig de cauză fondurilor monetare sau diversificate. Cu cât este mai mare randamentul, cu atât creşte şi riscul, iar lichiditatea scade. Astfel, apetenţa redusă la risc a investitorilor autohtoni va orienta economiile acestora către fondurile cu risc cât mai mic.

84% este creşterea maximă a valorii unitare a activelor nete înregistrată de un fond mutual în primele trei trimestre ale anului în curs

Jucătorii pieţei

Investitori Numărul investitorilor din fondurile deschise şi închise de investiţii a ajuns la 226.511 la sfârşitul lunii august, conform datelor AAF. Dintre aceştia, fondurile deschise numărau 135,5 mii de investitori, iar cele închise, 91.000.

Fonduri Numărul total al fondurilor deschise înregistrate la AAF în 2009 este de 51, în scădere de la 52 în 2008, iar cel al fondurilor închise este de 12, faţă de 11 anul trecut. Cele mai multe fonduri sunt cele diversificate, în număr de 17.

Pondere Cota de piaţă a primelor trei societăţi de administrare din totalul de 19 administratori este de 73,6%. Pe primul loc se află Erste Asset Management, cu o cotă de 39,4%, urmată de Raiffeisen Asset Management cu 22,9% şi de BRD Asset Management, cu 11,3%.

SIF-uri Cele cinci societăţi de investiţii financiare aveau active nete în valoare de 6,57 miliarde lei la finele lunii august, în creştere cu 12,8% de la începutul anului.

Activele fondurilor

Activele nete ale fondurilor deschise şi închise de pe piaţa noastră au ajuns la 2,35 miliarde lei la sfârşitul lunii august. Valoarea activelor nete ale fondurilor deschise se ridica la 2,23 miliarde lei, iar cea a fondurilor închise, la 118 milioane lei, conform datelor AAF.

179-38862-33_g_100x45.jpg