Conform documentului citat, primele trei țări europene care sprijină și oferă cele mai multe oportunități femeilor care vor să devină antreprenor sunt Suedia, Belgia și Marea Britanie. Totodată, cele mai multe femei care dețin propriul business sunt în Austria și în Spania. 
„Prevalența femeilor ambițioase și inventive ar trebui privită drept o oportunitate de afaceri primordială. Societatea deja abordează prejudecățile culturale existente, iar noi ne vom aduce contribuția pentru a ajuta la crearea acelor condiții care să consolideze și să alimenteze bazele pentru creșterea personală și economică”, spune Martina Hund-Mejean, Chief Financial Officer, Mastercard. 

Țările care au condiții de susținere a femeilor în afaceri permit dezvoltarea antreprenoriatului bazat pe oportunitate (condus de dorința de a progresa), în timp ce țările cu condiții mai puțin favorabile de sprijin tind să dezvolte mai mult antreprenoriatul bazat pe necesitate (determinat de nevoia de supraviețuire). 
 
“Prin creșterea accesului la rețelele critice, studiul nostru arată că femeile sunt mai capabile să îşi recunoască pe deplin potențialul, să își atingă obiectivele și, în cele din urmă, să accelereze creșterea incluziunii. Avem o oportunitate fantastică de a aborda problemele culturale și organizatorice și să continuăm abilitarea femeilor ca lideri”, este de părere Ann Cairns, Președinte, Piețe Internaționale, Mastercard.

Potrivit raportului, printre cele mai mari obstacole care împiedică femeile să se lanseze în afaceri  se numără lipsa de fonduri/de capital de risc, reglementarea excesivă și ineficiențele instituționale, lipsa de încredere în sine și a spiritului antreprenorial, teama de eșec, restricțiile socio-culturale, precum și lipsa de formare și de educație. În aproape toate cele 54 de economii analizate, cel puțin una sau mai multe dintre aceste constrângeri încetinesc progresul femeilor ca proprietari de afaceri.