Continuă problemele în Sectorul 1 din Bucureşti din cauza conflictului dintre primarul Clotilde Armand şi Romprest. Situaţia este departe de rezolvare, iar compania de salubritate a decis să ia măsuri.

Romprest anunţă măsuri de ultimă oră

Primăria Sectorului 1 nu a achitat facturile restante, iar cei de la Romprest au decis să ia măsuri. Totul se întâmplă în ciuda faptului că a intervenit prefectul, Ministerul Mediului, iar Garda de Mediu a amendat Primăria.

Astfel, Romprest a anunţat că a ajuns în imposibilitatea de a mai asigura integral serviciile de curațenie în sector și că va fi nevoită să dea afară mulți angajați.

Societatea de salubrizare a transmis în urmă cu câteva zile, către Consiliul Local al Sectorului 1, spre Prefectură, Primăria Capitalei, Garda de Mediu și Ministerul Mediului o înștiințare privind aplicarea clauzelor contractuale privind reducerea cantitatii serviciilor prestate.

Cum s-a ajuns într-o asemenea situaţie?

Societatea de salubritate a anunţat factorii de decizie cum s-a ajuns aici. A prezentat argumentele care au determinat-o să adopte această masură, reamintind și notificarea transmisă Primăriei în data12.05.2021 și înregistrată la Registratura generala cu nr.24909/13.05.2021. Acestea sunt

– clauzele contractuale privind limitarea frecventelor de prestatie a activitatilor serviciului de salubrizare delegat Romprest,

– debitul total depasit de scadenta si de termenul de gratie la data de 15.06.2021, in valoare de 119,5 milioane lei, pentru prestatii confirmate in perioada iulie 2020-martie 2021;

– necesitatea alinierii resurselor alocate obiectivului Sector 1 la nivelul platilor efectuate de Autoritatea Contractanta in ultimele 11 luni de derulare a contractului de delegare nr.J077/S/30.06.2021 (respectiv in perioada iulie 2020 – mai 2021);

– faptul ca operatorul si-a indeplit integral obligatiile contractuale privind executia contractului de delegare pana la aceasta data, fiind dimensionat la capacitate conform programe de prestatie aprobate aflate in vigoare (prestatiile din perioada 01 iulie 2020 – prezent au fost executate integral);

– faptul ca pana la data prezentei Autoritatea Contractanta nu a raspuns obligatiei contractuale de a stabili operatorul autorizat pentru preluarea spre eliminare finala prin depozitare a deseurilor care nu mai necesita tratare, rezultate din activitatile servicului de salubrizare delegate operatorului Romprest inclusiv a tarifului aprobat/agreat;

Mai mult, Romprest a anunțat cum vor fi diminuate serviciile pe raza sectorului 1.

blocarea operatiunilor de maturat manual si mecanizat, razuit rigola, colectarea, transportul si predarea deseurilor de constructii si demolari din depozite necontrolate, prin imposibilitatea predarii deseurilor rezultate la eliminare finala prin depozitare, la depozite ecologice autorizate stabilite de catre autoritatile competente;

prestarea operatiunii de întreținere curățenie în ritmul de o dată pe săptămâna pentru fiecare artera de circulatie aflata in programul de prestatie

suspendarea prestației pentru operațiunea de intretinere curatenie in puncte fixe, până la primirea răspunsului solicitat Autoritatii contractante cu privire la desfasurarea contractului de delegare conform clauzelor opozabile partilor coroborat cu bugetul aprobat

suspendarea prestatiei pentru operatiunea de spalat manual/mecanizat carosabil si tortuare, inclusiv operatiunea de stropit carosabil, pana la primirea raspunsului

supendarea operatiunii de presortare pe categorii a deseurilor provenite din depozite necontrolate (cu exceptia celor care nu mai necesita tratare inainte de eliminare directa prin depozitare, pentru care activitatea de colectare si transport este blocata, asa cum am aratat mai sus), acestea urmand a fi predate amestecat la operatorii de sortare autorizati si agreati de Autoritatea contractanta

Masurile adoptate in temeiul legii si al contractului implică, mai anunță cei de la Romprest, diminuarea resurselor alocate inclusiv disponiblizari masive de personal. Astfel, nicio comanda de cantitati de prestatii de salubrizare stradala, cauzata de producerea unor evenimente neprevazute, emisa de catre Politia Locala, nu va putea fi onorata.

Mai mult, Romprest anunţă că măsurile privind aceste prestatii, odata ce au intrat în vigoare, se vor putea ridica doar într-un termen de 90 de zile de la încetarea circumstantelor care au dus la aplicarea lor, cauza determinantă fiind necesitatea de a reangaja și instrui personalul care va fi disponibilizat prin restrângerea forțată a activitații, provocată în mod direct de refuzul la plata integrala a activitatilor de salubrizare stradala.

Aceste circumstante sunt o consecinta a neachitarii in termenul de scadenta a facturilor legal intocmite pentru prestatiile executate si confirmate si a lipsei finantarii serviciului in regim de continuitate.

Demersul actual, mai spune societatea de salubrizare, prin care se aplică prevederile contractuale privind diminuarea prestatiei în cazul înregistrării de restante depășite de termenul de scadență și de termenul de gratie, este menit sa asigure continuitatea serviciului public de salubrizare, conform evz.ro.