Mai exact, Comisia a aprobat o schemă a autorităților române de acordare a unor împrumuturi fără dobândă sau a unor granturi nerambursabile pentru producția de filme românești sau de filme realizate cu participare românească.
Schema este conformă cu cazurile anterioare aprobate în temeiul normelor UE care permit acordarea de subvenții de stat pentru obiective culturale și, în special, cu criteriile de evaluare a ajutoarelor de stat prevăzute în Comunicarea Comisiei privind cinematografia.
În special, Comisia a constatat că, în baza criteriilor culturale definite de către autoritățile române, ajutoarele vor fi direcționate spre producții culturale. Mai mult, măsura permite producătorilor să cheltuiască până la 20% din bugetul filmului în cadrul Spațiului Economic European (SEE), nu numai în România.
Autoritățile române intenționează să mențină schema până la data de 31 decembrie 2014.