Concret, este vorba despre elevii și studenții români care primesc pensie de urmaș. Potrivit unui anunț al Casei Județene de Pensii Suceava aceștia riscă să nu mai primească pensia de urmaș dacă până la data de 1 octombrie nu prezintă o adeverință care să ateste că urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii.

Directorul Casei Judeţene de Pensii Suceava, domnul Constantin Boliacu, face apel la elevii şi studenţii care beneficiază de pensie de urmaş, pentru a depune diligenţele necesare şi a prezenta la Casa Judeţeană de Pensii Suceava, adeverinţa de elev /student, în vederea evitării suspendării drepturilor de pensie începând cu data de 01.10.2020.

Ce se mai arată în anunțul Casei de Pensii Suceava

”Constantin Boliacu, reaminteşte elevilor şi studenţilor că, în conformitate cu dispoziţiile legale în materie, în vigoare, pentru beneficiarii pensiei de urmaş care nu fac dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Astfel,copiii urmaşi în vârstă de peste 16 ani, care urmează o formă de învăţământ, cursuri de zi au obligaţia de a prezenta la Casa Judeţeană de Pensii Suceava, adeverinţa de elev,însoţită de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul, din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii.Adeverinţa eliberată după începerea anului şcolar, va fi depusă până la data de 20.09.2020.”, se arată în document.

Ce trebuie să facă studenții de până în 26 de ani

Studenţii urmaşi, în vârstă de până la 26 ani, au obligaţia ca până la data de 20.09.2020 să depună o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că îşi continuă studiile în anul universitar 2020-2021.Adeverinţa va fi însoţită de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul.

Modelul declaraţiei poate fi descărcat de pe site -ul instituţiei, secţiunea „Noutăţi”

După începerea anului universitar, până la data de 16.10.2020, studenţii urmaşi au obligaţia de a depune adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ superior în anul universitar 2020-2021, însoţită de un cupon de pensie şi copia actului de identitate a copilului urmaş sau a tutorelui, unde este cazul.

Nedepunerea declaraţiei pe propria răspundere până la data de 16.10.2020, conduce la neplata drepturilor de pensie de urmaş, începând cu data de 01.10.2020.

Pensia va fi reținută

În cazul în care studenţii urmaşi nu vor depune în original adeverinţa prin care se face dovada continuării studiilor până la data de 16.10.2020, pensia de urmaş aferentă lunii noiembrie 2020 va fi reţinută de la plată.

Drepturile de pensii reţinute, se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate.

Pentru a evita situaţiile neplăcute în care s-ar regăsi copiii beneficiari de pensie de urmaş,elevi şi studenţi ,în cazul neplăţii acestor drepturi de pensie , domnul Constantin Boliacu, Director al Casei Judeţene de Pensii Suceava, face un apel către aceştia, pentru a respecta termenele mai sus indicate.