De asemenea, caâştigul salarial mediu brut a coborât cu 1% faţă de luna ianuarie, până la 1.944 lei.

Cele mai mari valori ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat, în premieră, în industria tutunului – 3.790 lei –, iar cele mai mici în domeniul hotelurilor şi restaurantelor – 885 lei.

În luna februarie, venitul net din salarii a înregistrat, aproape în egală măsură, atât creşteri cât şi scăderi.

Creşterile din sectorul economic (diferit de cel bugetar) s-au datorat acordării unor prime ocazionale sau majorări salariale, dar şi realizărilor de producţie sau încasărilor mai mari (în funcţie de contracte). De asemenea, s-au plătit şi sume restante aferente lunilor anterioare când agenţii economici s-au confruntat cu dificultăţi financiare şi salariaţii au fost în concedii fără plată.

Cele mai semnificative creşteri salariale din luna februarie au fost consemnate în activităţile auxiliare intermedierilor financiare – cu 30,4% – şi domeniul fabricării produselor din tutun – 27,6%.

Cu 8,4% a crescut câştigul salarial mediu net în domeniul producţiei farmaceutice şi cu 8,3% în sectorul prelucrării lemnului.

Creşteri cu 3-5% s-au înregistrat în fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice, în activităţile auxiliare pentru transport, în fabricarea băuturilor, în activităţile anexe extracţiei, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii) şi în cercetare-dezvoltare.

Scăderile au fost cauzate de acordarea în luna precedentă a primelor ocazionale, de nerealizări ale producţiei, de încasări mai mici (funcţie de contracte) şi de dificultăţile financiare cu care se confruntă unele unităţi economice.

Cele mai importante scăderi ale venitului net din salarii, de 9-13%, s-au înregistrat în telecomunicaţii, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale – pilonul II), alte activităţi extractive, extracţia petrolului şi a gazelor naturale.

De asemenea, câştigul salarial mediu net a scăzut cu 3-4% în producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze şi apă, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor, fabricarea substanţelor chimice, colectarea şi epurarea apelor uzate.

INS confirmă dificultăţi la plata unor salarii din învăţământ

În sectorul bugetar, scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în administraţia publică (-6,9%), ca urmare a urmare a acordării în lunile precedente a unor sume din alte fonduri, respectiv în învaţământ (-1,2%), ca urmare a dificultăţilor financiare şi neplăţii salariaţilor din unele unităţi şcolare.

În sănătate şi asistenţă socială s-a înregistrat o uşoară creştere a câştigului salarial mediu net, cu 0,3%, ca urmare a unor disponibilizări (de la baza piramidei salariale) şi a plăţii sumelor restante din unele unităţi.

Potrivit INS, faţă de luna iulie 2010 (când s-a aplicat tăierea cu 25% a salariilor brute), câştigul salarial mediu net din sectorul bugetar din luna februarie este cu 14,7% mai mare în învăţământ, cu 12,1% în sănătate şi asistenţă socială, respectiv cu 9,4% în administraţia publică.