''Situaţia ingrată în care a ajuns AFER-ul, instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, constituie efectul unei probleme pe termen lung, de cadru legislativ şi de interferenţă a unor diverse interese. La momentul apariţiei Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, salariaţii instituţiei aveau un contract colectiv de muncă în vigoare, drept pentru care au fost menţinute în plată salariile stabilite. Începând cu anul 2012, la încetarea contractului colectiv de muncă au fost menţinute salariile în plată conform completărilor şi modificărilor Legii nr. 284/2010 care prevedeau 'menţinerea în plată' a salariilor. Menţionăm faptul că în AFER nu au mai avut loc majorări salariale din anul 2008. De aici au apărut problemele AFER, care, în urma controalelor Curţii de Conturi, a fost atrasă în procese care sunt şi în prezent pe rol", a explicat Ioneta Alexe. 

Potrivit sursei citate, de la apariţia acestor probleme, nu au fost diminuate salariile angajaţilor AFER, până la data de 6 septembrie anul curent, moment în care conducerea instituţiei a hotărât şi a dispus diminuarea salariilor în cuantumuri diferenţiate pe funcţii de până la 40%, în lipsa unei hotărâri definitive şi irevocabile a unei instanţe, cu privire la procesele aflate pe rol. 

"Această măsură de diminuare a salariilor a condus la o situaţie în care salariaţii AFER, care deja aveau venituri salariale mai mici în comparaţie cu alte unităţi din sectorul feroviar din România, a cărui autoritate o constituie, au ajuns în situaţia disperată de să dorească declanşarea conflictului de muncă. În acest sens, la Adunarea Generală Extraordinară, membrii de sindicat au solicitat declanşarea conflictului de muncă, în condiţiile prevăzute de lege. Am anunţat Federaţia Mecanicilor de Locomotivă, din care facem parte, şi mâine vom avea o întâlnire cu reprezentanţii acesteia, care cunosc de mult timp problemele cu care se confruntă AFER-ul, pentru a vedea care sunt paşii următori", a adăugat liderul de sindicat. 

Problemele menţionate mai sus au fost aduse deja la cunoştinţa factorilor decizionali administrativi şi politici (Ministerul Transporturilor, Guvernului României, Camera Deputaţilor şi Senatului României), care până în prezent nu au luat nicio poziţie.