Programul va fi implementat în a doua jumătate a acestui an de către ASF şi de către Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (EIOPA).

Totodată, Consiliul ASF a aprobat şi condiţiile şi criteriile pe baza cărora rezultatele exerciţiului de evaluare a activelor şi pasivelor şi ale testului de stres vor conduce la adoptarea de măsuri de supraveghere care urmează să fie aplicate societăţilor de asigurare, după încheierea exerciţiului BSR (măsuri de follow-up).

“Momentul de referinţă pentru datele din bilanţ utilizate în acest exerciţiu va fi 31 martie 2020. Alături de evaluarea activelor şi pasivelor societăţilor de asigurare, în cadrul exerciţiului BSR sunt incluse şi evaluarea nivelului rezervelor tehnice, a aspectelor privind guvernanţa şi a parametrilor prudenţiali. Evaluarea va oferi un grad suplimentar de claritate asupra situaţiei financiare şi a solvabilităţii societăţilor de asigurare participante şi asupra riscurilor acestora”, se menţionează în comunicat.

Cine va supraveghea exercițiul

Potrivit ASF, un comitet de coordonare (Steering Committee), format din reprezentanţi ai ASF şi ai EIOPA, va fi responsabil pentru supravegherea exerciţiului.

“ASF va selecta, în consultare cu comitetul de coordonare, în urma unei proceduri de achiziţie publică, o firmă de consultanţă cu o înaltă reputaţie profesională şi experienţă internaţională, care va asigura o aplicare uniformă a metodologiei de către evaluatorii externi independenţi (auditorii). Consultantul desemnat nu va fi unul dintre auditorii societăţilor participante la exerciţiul BSR”, se mai precizează în comunicat.

Totodată, ASF va aproba o listă de auditori eligibili, după consultarea comitetului de coordonare. Fiecare societate de asigurare va selecta un auditor din această listă, care va efectua evaluarea în conformitate cu metodologia aprobată de ASF, în consultare cu comitetul de coordonare.

“După finalizarea exerciţiului BSR, pe baza rezultatelor evaluării şi a calculului/analizei indicatorilor prudenţiali, care includ reconsiderarea unui nivel adecvat de rezerve tehnice şi de active, societăţile participante vor fi clasificate şi vor face obiectul unor măsuri de remediere diferenţiate. Măsurile de remediere solicitate de ASF societăţilor de asigurare participante depind de magnitudinea deficitului de capital rezultat în urma exerciţiului de evaluare, fără a aduce atingere ajustărilor efectuate ca urmare a măsurilor luate după data de referinţă.”, se precizează în comunicat.