"Pentru accelerarea integrării pieţelor de gaze din Europa Centrală şi de Sud-Est şi pentru diversificarea surselor de alimentare cu gaze naturale, România, alături de Austria, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Italia, Slovacia, Slovenia şi Ungaria, a iniţiat în februarie 2015 un grup de lucru sub titulatura CESEC (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity Group). Acestui grup i s-au alăturat şase ţări partenere, respectiv, Albania, Bosnia-Herţegovina, Macedonia (FYROM), Republica Moldova, Serbia şi Ucraina. Scopul acestui grup este de a coordona eforturile de facilitare a realizării proiectelor trans-frontaliere şi trans-europene care să ducă la diversificarea surselor şi a rutelor de aprovizionare cu gaze naturale, precum şi armonizarea implementării regulilor care să faciliteze aceste proiecte", se arată în nota de fundamentare.

În contextul în care iniţiativa CESEC îşi extinde domeniul de activitate şi la eficienţă energetică, energie regenerabilă şi energie electrică, la începutul anului curent a fost demarată activitatea grupurilor de lucru tehnice CESEC pentru cele trei subdomenii menţionate.

Având în vedere faptul că obiectivul acestor grupuri tehnice este să înainteze propuneri de acţiuni şi metode de lucru care urmează să fie validate la reuniunea ministerială CESEC din 2017,

Reprezentanţii ministerului au menţionat că organizarea reuniunii la Bucureşti va conduce la preluarea contribuţiei şi a valorii adăugate rezultate în urma lucrărilor grupurilor tehnice, care au avut loc la Bruxelles la începutul anului 2017.

"Pentru România, iniţiativa privind Conectivitatea în Centrul şi Sud-Estul Europei în domeniul energiei (CESEC) reprezintă o oportunitate de a confirma demersurile întreprinse de România în sectorul energetic, contribuind, totodată, la îndeplinirea dezideratelor Uniunii Energetice în asigurarea securităţii aprovizionării cu energie, într-un mediu concurenţial, transparent şi nediscriminatoriu, prin susţinerea dezvoltării cu prioritate a rutelor de transport care potenţează diversificarea surselor de energie. Pentru România, formatul CESEC este benefic în sensul în care proiectele propuse de România au fost avizate ca prioritare la nivel european", se mai arată în documentul explicativ.

Prin proiectul de hotărâre de Guvern, ministerul cere alocarea sumei de 154.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru organizarea acestui eveniment.

În anii 2015 şi 2016, au avut loc trei întâlniri la nivel ministerial, la Sofia, Zagreb şi Budapesta.