Conform legislaţiei europene, autorităţile locale trebuie să asigure populaţiei colectarea selectivă cel puţin a hârtiei, metalelor, plasticului şi sticlei, iar până în anul 2020 trebuie atinsă ţinta de 50% din pregătirile pentru reutilizare şi reciclare.

'Incinerarea deşeurilor reprezintă o practică larg întâlnită în ţările dezvoltate, folosite de mai multe municipalităţi pentru a produce electricitate, apă caldă sau pentru încălzirea clădirilor şi este unul dintre subiectele principale de discuţie în cadrul campaniei 'Generation Awake', dar şi a strategiei de mediu iniţiată de Uniunea Europeană /UE/. Standardele de mediu ale UE presupun valori limită pentru emisiile provenite de la instalaţiile de incinerare şi co-incinerare şi, de asemenea, impun praguri de eficienţă energetică. Politicile forului european urmăresc reciclarea şi recuperarea cât mai bună a deşeurilor, astfel încât acestea să reprezinte o materie primă pentru producerea de noi produse', se notează în concluziile raportului.

Documentul relevă, de asemenea, că reciclarea deşeurilor municipale continuă să înregistreze o rată scăzută în România, unul dintre principalele motive fiind nevoia de investiţii importante în infrastructura pentru îmbunătăţirea acestei performanţe.

România se află, în acest moment, pe locul al şaselea în funcţie de deşeurile produse/cap de locuitor în UE, fiind surclasată de Bulgaria, Luxemburg, Finlanda, Estonia şi Suedia.

Agenţia Europeană de Mediu /AEM/ este o instituţie Uniunii Europene ce are ca scop furnizarea de informaţii independente şi sigure despre mediu. În prezent, AEM cuprinde 32 de ţări membre.

SURSA: Agerpres