Consultanții Accace, unul dintre liderii din Europa Centrală și de Est în zona serviciilor de outsourcing și consultanță, explică mecanismele pe care guvernul le are la îndemână pentru a încuraja producerea de energie verde, și oferă companiilor un ghid de gestionare a certificatelor verzi în contabilitate. 
La fel ca restul statelor Europene, România urmărește creșterea procentului de energie produsă din surse regenerabile din totalul energiei produse în economie, ținta fiind de 38% pentru anul 2020. Pentru a atinge acest obiectiv, guvernele pot implementa diverse sisteme de promovare care să încurajeze companiile să producă, respectiv să distribuie energie regenerabilă. România a optat pentru sistemul de cote obligatorii.
Acesta este un mecanism de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile (energia verde) prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi. Legea 220/2008 menționează, însă, și alte variante. De pildă: ajutoare pentru investiţii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de promovare privind obligația de cumpărare a energiei din surse regenerabile.
Cum funcționează certificatele verzi
Furnizorii sunt obligați să achiziționeze certificate verzi care să le acopere cota minimă obligatorie de energie regenerabilă în totalul energiei furnizate către consumatorii finali (cota este stabilită anual de ANRE), iar producătorii de energie verde primesc lunar certificate gratuite pentru energia produsă (alta decât cea necesara consumului propriu).
Certificatul verde este un document care atestă o cantitate de 1MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile, adică nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogas.
Numărul certificatelor gratuite pe care le primesc producătorii variază în funcție de tipul de sursă regenerabilă și de centrala folosită pentru generarea energiei. De exemplu, producătorii de energie eoliană primesc un certificat verde pentru 1MWh produs și livrat, în timp ce producătorii de energie solară primesc șase certificate pentru aceeași cantitate. Certificatele verzi se tranzacționează pe piața contractelor bilaterale și pe piața centralizată, organizată de Operatorul Pieței de Certificate verzi (Operatorul Pietei de Certificate verzi).
Având în vedere că prețul certificatelor verzi se reflectă în prețul pentru consumatorul final, până în anul 2025 acesta poate oscila în intervalul 27 – 55 de euro/certificat. Valorile minime și maxime sunt indexate anual de ANRE. Conform legii, certificatele verzi au o durată determinată de valabilitate de 6 luni. Furnizorii și producătorii care nu îndeplinesc cota anuală obligatorie sunt amendați de Autoritatea Fondului pentru Mediu cu 110 euro pentru fiecare certificat neachiziționat.
Accace activează pe piaţa pieţei serviciilor de outsourcing şi consultanţă din Europa Centrală şi de Est, oferind corporaţiilor servicii inovatoare şi adaptate nevoilor lor specifice în materie de finanţe şi contabilitate, consultanţă fiscală, salarizare şi dreptul muncii, înmatriculare şi înregistrare, recrutare şi training, precum şi implementarea MS Dynamics NAV.