Într-un eşation de 68 de oraşe, Beijing se află pe primul loc după indexul mediului de construcţie inteligentă, urmat de Shanghai, Wuhan, Hangzhou, Qingdao, Jinan, Shenzhen, Dalian, Xi'an şi Guangzhou. Dar în ce priveşte mediul de inovare, Beijing, Shanghai, Hangzhou, Nanjing, Shenzhen se află pe primele cinci locuri.

Un oraș poate fi numit 'inteligent' atunci când investițiile, în capitalul social și uman, alături de existenta infrastructură de transport și comunicații moderne, contribuie armonios pentru o dezvoltare economică susținută și o calitate crescută a vieții printr-un managment inteligent al resurselor naturale cu participare activă și angajament susținut din partea cetațenilor săi.