Clădiri cu emisii zero până în 2050

Este nevoie de clădiri cu emisii zero. Conform site-ului Uniunii Europene, în prezent, clădirile reprezintă peste o treime din emisiile de gaze cu efect de seră din UE.

Conform noilor reguli, până în 2030 toate clădirile noi ar trebui să fie clădiri cu emisii zero, iar până în 2050 baza de clădiri a UE ar trebuie să fie transformată în parc de clădiri cu emisii zero.

Standarde minime de performanță energetică

Pentru clădirile nerezidențiale, directiva introduce standarde minime de performanță energetică, dar se asigură că astfel de clădiri nu depășesc cantitatea maximă specificată de energie primară sau finală pe care o pot folosi pe m2 anual.

În ceea ce privește standardele minime de performanță energetică (MEPS) pentru clădirile nerezidențiale, colegiuitorii au convenit ca, până în 2030, 16% din totalul clădirilor cu cele mai slabe performanțe vor trebui să atingă standardele MEPS, iar până în 2033, vor trebui să depăşească 26%.

blocuri bucuresti
Reguli pentru clădirile noi din UE / SURSA FOTO: Dreamstime

Este nevoie de clădiri cu emisii zero. În ceea ce privește obiectivul de renovare a clădirilor rezidențiale, statele membre se vor asigura că parcul imobiliar rezidențial va reduce consumul mediu de energie cu 16% până în 2030 și cu o valoare cuprinsă între 20%-22 % în 2035. Totodată, în urma renovării clădirilor cu cele mai slabe performanţe va trebui să se atingă o reducere a consumului de energie cu 55%.

Statele membre pot alege să scutească anumite clădiri de la aceste reguli, cum ar fi clădirile istorice, lăcașurile de cult sau clădirile deținute de forțele armate. În eforturile lor de renovare, statele membre vor pune în aplicare măsuri de asistență tehnică și sprijin financiar, cu accent pe gospodăriile vulnerabile.

Eliminarea treptată a utilizării combustibililor fosili în clădiri

În vederea decarbonizării sectorul construcțiilor, planurile naționale de renovare a clădirilor vor include o foaie de parcurs în vederea retragerii treptate a centralelor pe combustibili fosili până în 2040. Noile reguli vor asigura desfășurarea de instalații adecvate de energie solară în clădirile noi, clădirile publice și cele existente, nerezidențiale, aflate în renovare care necesită autorizație.

Acestea vor asigura infrastructură de mobilitate durabilă, inclusiv puncte de reîncărcare pentru mașinile electrice în sau lângă clădiri, precablare sau conducte pentru a găzdui infrastructura viitoare necesară locurilor de parcare pentru biciclete.

Ce urmează

Este nevoie de clădiri cu emisii zero. Directiva va fi semnată și publicată în Jurnalul Oficial al UE. Statele membre vor avea la dispoziție doi ani pentru a include prevederile directivei în legislația lor națională. Comisia va revizui directiva până în 2028, având în vedere experiența dobândită și progresele înregistrate în timpul implementării acesteia.

La 15 decembrie 2021, Comisia a înaintat Parlamentului European și Consiliului European o propunere de reformare a directivei privind performanța energetică a clădirilor. Directiva face parte din pachetul „Fit for 55”, care stabilește viziunea pentru realizarea unei emisii zero pentru clădiri până în 2050.

Directiva actuală, revizuită ultima dată în 2018, stabilește cerințe minime pentru performanța energetică a clădirilor noi și a clădirilor existente în curs de renovare. Stabilește o metodologie pentru calcularea performanței energetice integrate a clădirilor și introduce o certificare a performanței energetice a clădirilor.