Cifrele statistice cu care am încheiat anul 2016 au arătat o tendință de scădere a afacerilor din construcții, volumul lucrărilor în anul 2016 fiind cu 4,8% sub nivelul înregistrat în 2015, cea mai semnificativă reducere fiind semnalată la lucrările de reparaţii capitale cu 23,5%. Încurajator este faptul că luna decembrie a marcat o revenire pe creștere a afacerilor în construcții. 

Volumul lucrărilor de construcţii s-a majorat, ca serie brută, cu 6,4%, faţă de luna precedentă, o creştere evidenţiată la lucrările de reparaţii capitale cu 37,4% şi la cele de întreţinere şi reparaţii curente cu 12,3%. Ne bucură rezultatele consemnate în privința construcţiilor inginereşti, care au înregistrat creşteri cu 15,9% dar şi la clădirile nerezidenţiale cu 3,1%, chiar dacă volumul lucrărilor de construcţii rezidenţiale a scăzut cu 16,1%.

CCIR susţine dezvoltarea sustenabilă şi competitivă a sectorului de construcţii, în special construcţia de autostrăzi. Potrivit declarațiilor oficialilor din transporturi, România are în prezent 733 kilometri de autostradă, ceea ce reprezintă doar 4,2% din totalul drumurile publice (86.080 km). În aceste condiţii, CCIR consideră imperios necesară creşterea capacităţii de cir­cu­laţie, prin creşterea corespunză­toare a suprafeţelor rutiere, ceea ce ar permite și sporirea vitezei și a siguranței de deplasare. 

Construcţia de autostrăzi are şi alte avantaje colaterale, foarte importante pentru economia unei naţiuni, precum: creşterea veniturilor, asigurarea accesului mai facil la servicii, aspect deosebit de important pentru atragerea și capitalului străin, crearea de noi investiții și locuri de muncă, având ca efect creșterea produsului intern brut, implicit îmbunătăţirea nivelului de trai al oamenilor etc. Este bine cunoscut că prin investiţii se obţin dezvoltări economice durabile, cu atât mai importante cu cât investiţiile sunt mai complexe și antrenează mai multe ramuri ale economiei. De altfel, reducerea investiţiilor publice din ţara noastră în ultima perioadă, a fost și cauza mutării interesului unor companii pe alte piețe.

România are în actualul exer­cițiu financiar 2014-2020, o șansă pe care nu are voie să o rateze: ne referim la programele finanţate prin fonduri europene, care includ sume importante pentru investiţii în domeniul construcţiilor. Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), continuatorul Programului Operaţional Sectorial Transport (POS Transport) şi al Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), derulate în perioada de programare 2007-2013, împreună cu Programul Ope­ra­țional Regional (POR), care în­sumează  9,42 miliarde euro.  Pentru a asigura succesul ab­sorbției acestor sume importante, este nevoie de luarea unor măsuri pe care Sistemul Cameral le-a solicitat oficialilor în repetate rânduri, pentru că ele ne-au fost semnalate de membrii noștri, firmele active care se confruntă cu aceste dificultăți ce le diminuează competitivitatea pe piață.

Atragem atenția și pe această cale Guvernului asupra următoarelor aspecte ce trebuie soluționate cât mai rapid:
✘ îmbunătăţirea cadrului de re­glementare prin îmbunătăţirea procedurilor de achiziţie publică, combaterea concurenţei neloiale și a întârzierii plăţii lucrărilor;
✘ creşterea nivelului de educaţie şi a formării profesionale, prin extinderea învățământului dual;
✘ reorientarea şi implementarea rezultatelor activităţii de cercetare şi dezvoltare.

Considerăm că redresarea do­me­niului construcțiilor poate însemna cu adevărat o revenire în forță a creșterii economi­ce în România, cu efecte vizibile în toate domeniile vieții socio-economice și care ar putea plasa țara noastră pe o poziție mult mai favorabilă în ierarhia statelor membre UE. Este foarte mult de construit în Ro­mânia pentru a recupera din decalajul de dezvoltare dintre România şi media Uniunii Europene!

MIHAI DARABAN, președinte,
Camera de Comerț și Industrie a României