Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de un punct procentual (5,9% la bărbaţi faţă de 4,9% la femei), iar pe medii rezidenţiale, de 1,5 puncte procentuale (6,3% în mediul rural, faţă de 4,8% în mediul urban).

În trimestrul IV 2016, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,6%, în scădere faţă de trimestrul anterior cu 1,5 puncte procentuale. Gradul de ocupare a fost mai mare la bărbaţi (70% faţă de 53,1% la femei) şi la persoanele din mediul urban (63,9% faţă de 58,8% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 21,5%.

Rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 66,5%, la o distanţă de 3,5 puncte procentuale faţă de ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.

În al patrulea trimestru al anului trecut, populaţia activă a României era de 8,879 milioane persoane, din care 8,394 milioane persoane erau ocupate şi 485.000 persoane erau şomeri. AGERPRES