Federația Solidaritatea Sanitară reacționează la aprobarea Ordonanței privind salarizarea în sănătate, catalogând-o drept „Ordonanță amăgirilor”. Aceștia susțin că beneficiile anunțate public pentru angajații din sănătate diferă semnificativ de beneficiile reale, ceea ce face din aceasta o simplă „simulare” a creșterilor salariale. În opinia sindicaliștilor, regulamentul nu reușește să satisfacă revendicările angajaților din sănătate, ceea ce îi determină pe aceștia să anunțe planuri pentru noi proteste.

Vineri, Ministerul Muncii a anunțat că Guvernul a aprobat o Ordonanță de Urgență care conține noi măsuri privind salarizarea angajaților din sistemul public de sănătate. Ordonanța include majorări salariale începând cu 1 august pentru personalul medical și sanitar cu jumătate de normă care efectuează gărzi, precum și pentru personalul medical și sanitar care acordă asistență medicală.

În plus, ordonanța vizează simplificarea procesului de ocupare a posturilor vacante din sistemul sanitar. Aceasta stipulează că angajații care au fost concediați din cauza concedierii colective în urma închiderii unei unități sanitare au dreptul de a fi reangajați cu prioritate pentru posturile reînființate în cadrul aceleiași activități, fără a fi nevoiți să se supună unui examen, concurs sau unei perioade de probă.

”Ordonanţa de urgenţă pe care guvernul a adoptat-o în şedinţa de ieri 30 iunie nu satisface revendicările angajaţilor din Sănătate. De altfel, forma în care guvernul a înţeles să transpună o parte dintre solicitările Federaţiei ”Solidaritatea Sanitară” nu se regăseşte în lista noastră de revendicări. Este vorba, în special, despre revendicările referitoare la plata corectă pentru munca prin care se asigură continuitatea serviciilor medicale, pentru care guvernul a înţeles să acorde o sumă fixă în dauna plăţii acestor drepturi prin raportare la salariul de bază actual”, afirmă sindicaliştii

Federația „Solidaritatea Sanitară” a realizat o analiză de impact a Ordonanței de Urgență nr. 63/2023, care se referă la implementarea diferitelor măsuri privind salarizarea în sistemul public de sănătate. Conform concluziilor acestora, Federația afirmă că această măsură de reglementare este, în realitate, o „Ordonanță a înșelăciunii”, din cauza discrepanței substanțiale dintre beneficiile anunțate public pentru angajații din sănătate și beneficiile reale acordate.

Angajații din Sănătate care trebuie să beneficieze de OUG, dar care se află în situații speciale

Pe baza evaluării impactului, majoritatea angajaților din domeniul sănătății care pot beneficia de drepturile prevăzute de ordonanța de urgență se află într-una dintre următoarele situații:

  • Nu vor putea beneficia de aceste drepturi deoarece unitatea depăşeşte plafonul de 30% aferent sporurilor şi indemnizaţiilor (efectul creşterilor salariale fictive).
  • Vor beneficia de aceste drepturi dar vor pierde alte drepturi salariale în schimb (în special din cauza reducerii sporurilor pentru condiţiile de muncă) (efectul creşterilor salariale aparente).
  • Sau vor beneficia de aceste drepturi dar în condiţiile în care vor scădea veniturile salariale ale altor categorii de angajaţi (efectul transferului unor părţi din venitul salarial de la un angajat la altul).

”În sinteză, din perspectiva pretenţiei Guvernului de a creşte unele venituri salariale, principalul efect al acestui act normativ îl constituie de fapt mutarea banilor dintr-un buzunar în altul. Acesta este un efect intenţionat, împotriva căruia Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a luptat şi la elaborarea şi adoptarea legii nr. 153/2017. La acest efect de simulare a unor creşteri salariale se adaugă amplificarea inechităţilor inexistente şi introducerea unora noi, intervenţia agravând de fapt problemele salariale din sistemul public de sănătate. Nu ştim dacă acest rezultat este cauzat de rea voinţă, de nepricepere ori de amândouă. Ştim doar că pentru marea majoritate a angajaţilor din Sănătate care ar trebui să beneficieze de drepturile amintite în actul normativ efectul va fi nul, acolo unde nu vom asista chiar la reducerea veniturilor salarial”, afirmă reprezentanţii sindicaliştilor din sănătate.

Potrivit evaluării acestora, actul, în special Ordonanța de urgență nr. 63/2023, ridică semne de întrebare cu privire la încălcarea regulilor convenite anterior pentru noul proiect de lege a salarizării. Unul dintre aspectele semnificative observate este crearea unui precedent în ceea ce privește înlocuirea primelor bazate pe procente, legate de valoarea salariului de bază, cu indemnizații fixe, stabilite în mod uniform pentru toți angajații cu același program de lucru. În esență, această mișcare are ca scop egalizarea indemnizațiilor de la bază, ceea ce duce la faptul că unii (și posibil mulți) angajați vor suferi o reducere a veniturilor salariale în temeiul noii legi a salarizării. Această abordare nu este complet nouă, deoarece a fost menționată anterior în acordul încheiat între aceleași părți la 26 octombrie 2017.

”Prin introducerea plăţii în sumă fixă a drepturilor salariale aferente gărzilor medicilor şi pentru zile nelucrătoare în cazul asistentelor medicale şi personalului auxiliar-sanitar, guvernul încalcă inclusiv prevederi ale Codului Muncii care menţionează în mod expres că aceste drepturi se calculează prin raportare procentuală la salariul de bază. Dacă guvernul ar fi respectat regulile negocierii cu ambele federaţii reprezentative din sănătate şi ar fi invitat şi reprezentanţii Federaţiei ”Solidaritatea Sanitară” la negocieri, această situaţie ar fi fost evitată. De reţinut este faptul că una dintre revendicările noastre esenţiale, respectiv plata sporului de noapte/tură pentru asistentele medicale şi personalul auxiliar-sanitar (infirmiere, brancardieri …) nu se regăseşte în ordonanţa adoptată ieri de guvern. Altfel spus, guvernul nu a acordat niciun leu în plus pentru angajaţii din sănătate care lucrează în ture”, susţin membrii federaţiei.

Sumele vor fi luate în considerare la 1 ianuarie

Mai mult, Federația „Solidaritatea Sanitară” atrage atenția că Guvernul a inclus o prevedere suplimentară în această ordonanță, prin care îi informează pe angajații din sănătate că sumele prevăzute în prezent sunt de fapt destinate a fi luate în considerare pentru perioada care începe la 1 ianuarie 2024.

”În traducere, guvernul va afirma în ianuarie 2024: ”v-am dat în august 2023, acum veţi primi mai puţin (sau deloc)”. Acest lucru se întâmplă în condiţiile în care la momentul actual sunt încă multe restanţe salariale către angajaţi, pe cadru legal existent”, spun sindicaliştii.

Având în vedere situația, programul de proteste al Federației „Solidaritatea Sanitară” va continua, cuprinzând atât protestele în curs, cât și cele planificate pentru luna iulie:

  • Demisia medicilor din CIM-urile aferente gărzilor suplimentare (protest în desfăşurare)
  • Protestul angajaţilor din Sănătate care asigură continuitatea serviciilor medicale/funcţionării unităţii(protest în desfăşurare)
  • 06 iulie 2023 – Pichetarea tuturor spitalelor din ţară
  • 12 iulie 2023 – Organizarea Mitingului naţional al angajaţilor din Sănătate în Piaţa Victorie
  • 19 iulie 2023 – Greva de avertisment
  • 27 iulie 2023 – Greva generală

”Revendicările Federaţiei „Solidaritatea Sanitară”rămân aceleaşi, fiind susţinute alături de protestele în stradă sau în curtea spitalelor şi de cei 1.318 medici care au semnat până acum în cadrul protestului privind demisia din gărzile suplimentare, respectiv de cei 5.268 angajaţi care au semnat în cadrul protestului angajaţilor care asigură continuitatea serviciilor medicale”, conchide sindicaliştii.

Federația „Solidaritatea Sanitară” a înaintat Guvernului o propunere alternativă de act normativ, în încercarea de a remedia acest dezastru.