Semnătura electronică are acum aceleași efecte ca cele pe hârtie

Proiectul de lege în ceea ce privește semnătura electronică pentru actele juridice a fost adoptat cu 265 voturi „pentru”, niciun vot „contra” și 4 abțineri.

Legea reglementează condițiile de utilizare a semnăturii electronice, sigiliului electronic, mărcii temporale electronice și documentelor electronice semnate electronic.

SURSA FOTO: Dreamstime

De asemenea, stabilește condițiile pentru prestarea serviciilor de încredere și atribuțiile autorităților și instituțiilor publice în acest domeniu.

Proiectul de lege prevede stabilirea unui cadru juridic general și predictibil pentru utilizarea fiecărui tip de semnătură electronică: electronică, calificată, avansată și simplă.

Conform proiectului, toate tipurile de semnătură electronică definite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 sau în această lege au efecte juridice și pot fi folosite ca mijloace de probă în fața instanțelor de judecată.

Actul normativ mai stabilește că un act juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleași efecte juridice ca un act juridic în format letric.

„Actul juridic în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătura electronică calificată, produce aceleaşi efectele juridice ca acelaşi act juridic în format letric”, mai stabileşte actul normativ.

Valabilitatea și certificarea în proiectul de lege adoptat

Proiectul mai stipulează că valabilitatea pentru semnătura electronică este evaluată în funcție de condițiile pe care trebuia să le îndeplinească la momentul semnării documentului electronic.

Expirarea certificatului pe baza căruia a fost aplicată semnătura nu afectează valabilitatea sau efectele documentului semnat.

Aceleași prevederi se aplică și semnăturilor electronice avansate care nu se bazează pe un certificat pentru semnătură electronică, ci utilizează alte tehnologii.

Actul normativ stabilește că perioada maximă de valabilitate a certificatului pentru semnătura electronică avansată este determinată de emitentul certificatului și nu poate depăși doi ani.

Pentru semnăturile electronice avansate care nu se bazează pe un certificat, ci folosesc alte tehnologii, autoritatea de supraveghere și reglementare în domeniu este responsabilă cu stabilirea perioadelor de valabilitate.

„Perioada maximă de valabilitate a certificatului pentru semnătura electronică avansată se stabileşte de emitentul certificatului pentru o perioadă de maxim 2 ani.

Autoritatea de supraveghere şi reglementare în domeniu este responsabilă pentru stabilirea perioadelor de valabilitate în cazul semnăturilor electronice avansate care nu se bazează pe un certificat pentru semnătură electronică, ci folosesc alte tehnologii”, mai stipulează actul normativ.

În mod excepțional, certificatul pentru semnătură electronică avansată emis conform legislației de către Ministerul Afacerilor Interne și înscris pe cartea electronică de identitate are o valabilitate de până la 5 ani.

Camera Deputaților are rolul de for decizional în această privință.