Arendaşii care doresc să cumpere teren agricol situat în extravilan trebuie să deţină calitatea de arendă pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă încheiat pe o perioadă de minim 5 ani pentru terenul ce urmează a se vinde şi să fie înregistraţi potrivit art. 1838 din Noul Cod Civil.
Persoanele fizice care cumpără teren agricol, pe care este amplasată o infrastructură de irigaţii sau de îmbunătăţiri funciare au obligaţia de a o menţine cel puţin în starea în care a fost cumpărată, astfel cum a fost atestată prin avizul Autorităţii Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.
Proprietatea persoanei fizice, reprezentând terenuri agricole situate în extravilan, nu poate depăşi 100 ha.
Potrivit proiectului, înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole din România, situate în extravilan se va efectua cu respectarea dreptului de preempţiune al coproprietarilor persoane fizice, vecinilor persoane fizice, arendaşilor, persoane fizice cu vârsta de până la 40 de ani, care desfăşoară activităţi agricole pe raza administrativ-teritorială a localităţii unde este situat terenul respectiv, precum şi Statul Român, la preţ şi în condiţii egale, în ordinea stabilită prin prezenta lege.
Oferta de vânzarea terenului va fi afişată la sediul primăriei 90 de zile de la data înregistrării.
‘Dacă în termenul prevăzut niciunul dintre titularii dreptului de preemţiune nu îşi manifestă intenţia de a cumpăra terenul, vânzarea terenului este liberă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de prezenta lege şi cu respectarea procedurii prevăzute în normele metodologice la prezenta lege, urmând ca vânzătorul să înştiinţeze în scris Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare’, se menţionează în proiectul de act normativ.
Totodată, prin proiectul legislativ se va crea Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare care va gestiona întregul proces de vânzare-cumpărare al terenurilor agricole din extravilan.
Autoritatea pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţei Funciare va verifica în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea datelor şi va comunica vânzătorului precum şi potenţialului cumpărător îndeplinirea/neîndeplinirea condiţiilor legale.
Prevederile proiectului de lege ar urma să se aplice numai persoanelor fizice, cetăţeni români, respectiv cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, precum şi apatrizilor cu domiciliul în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.
Cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într-un stat terţ pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor în condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază de reciprocitate.
Terenurile agricole situate în extravilan pe o rază de 10 km de la graniţa României pot fi înstrăinate prin vânzare – cumpărare numai cu avizul Ministerului Apărării Naţionale. Terenurile agricole situate în extravilan, pe care s-au stabilit zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potenţial arheologic evidenţiat întâmplător, pot fi înstrăinate prin vânzare doar cu avizul Ministerului Culturii. Terenurile agricole situate în extravilan care au stat la baza constituirii unei Organizaţii a Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii, a unei Federaţii de Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare sau a unei Organizaţii de Desecare şi Drenaj pot fi înstrăinate prin vânzare – cumpărare doar cu acordul Adunării Generale a membrilor acestora şi a proprietarului infrastructurii de îmbunătăţiri funciare.
Sancţiunile prevăzute în proiectul de act normativ pentru nerespectarea prevederilor sunt cuprinse între 50.000 lei – 500.000 lei/hectar.
Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, arăta, marţi, că esenţa acestei legi este reprezentată de faptul că se încearcă limitarea proprietăţii persoanelor fizice la 100 de hectare. ‘Nu intervenim asupra proprietăţii, în concordanţă cu ceea ce spune Constituţia şi anume că proprietatea este garantată în condiţiile legii. Probabil că va fi o lege organică aceasta, care va spune că persoanele fizice care deţin terenuri agricole pot de acum înainte să aibă nu mai mult de 100 de hectare. Cine vrea să cumpere mai mult de 100 de hectare trebuie să se constituie în persoană juridică’, a explicat Daniel Constantin.
Potrivit şefului de la Agricultură, legea ar putea fi discutată la nivelul Guvernului săptămâna viitoare, după care actul normativ urmează să fie trimis Parlamentului pentru ca, până la sfârşitul anului, să fie adoptat şi să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2014.
Sursa: Agerpres