Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni și are un buget de 16.676.561,67 lei compus din Asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul Social European: 14.005.620,70 lei (83,9839%) și Cofinanțare MEAT: 2.670.940,97 lei (16,0161%).

Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Proiectul are printre obiectivele sale prioritare, dezvoltarea unui mediu de afaceri deschis, activ, stabil şi transparent, într-un cuvânt predictibil, clădit pe responsabilitate, competitivitate şi spirit antreprenorial, care să permită oamenilor de afaceri, managerilor şi întreprinderilor să facă faţă concurenţei existente pe piaţa unică şi pe terţe pieţe.

În sensul celor menționate mai sus, MEAT a semnat contractul de finanțare nr. 560/05.10.2020, pentru proiectul intitulat „Management de calitate si performanță în cadrul MEEMA, pentru reducerea poverii administrative si dezvoltarea imm-urilor inovatoare”, cod MySMIS 129959/cod SIPOCA 716.

Rezultate estimate în cadrul proiectului:

  • Implementarea sistemului electronic integrat de management al documentelor AMD, la nivelul ministerului;
  • Elaborarea politicii publice pentru definirea și sprijinirea IMM-urilor inovatoare;
  • Realizarea portalului integrat (platformă digitală) IMM MENTOR specific atribuțiilor ministerului pentru facilitarea/îmbunătățirea informării, educării și interconectării antreprenorilor din România.
  • Instruirea angajatilor ministerului.

Prin intermediul proiectului sunt vizate educarea și interconectarea antreprenorilor prin intermediul unei platforme digitale, cu scopul de a pune la dispoziția întreprinzătorilor o gamă vastă de resurse și informații relevante pentru întreprinderile mici si mijlocii, start-up-uri și scale-up-uri afacerilor. De asemenea, aceasta va avea și un rol de mecanism de match-making între întreprinderile interesate să stabilească relații de business în România.

Platforma digitală IMM MENTOR va constitui un centru de resurse și informații, un punct unic în care se vor afla toate informațiile de care ar putea avea nevoie un antreprenor pentru a-și desfășura activitatea în mod sustenabil precum: cum să înființezi sau să dezvolți o afacere, evenimente de business, târguri, legislație, surse de finanțare, oportunități de afaceri, planificare strategică, gestionare și eficientizare a vânzărilor, eficientizarea activității IMM-urilor prin instrumente de cercetare de piață, recomandări de clienți și furnizori cu ajutorul inteligenței artificiale, solicitări ale investitorilor, oportunități furnizate de către consilierii economici din rețeaua externă a MEAT și altele.

Instrumentul informatic va colecta, procesa și furniza date statistice provenite de la parteneri în vederea monitorizării, evaluării și coordonării politicilor publice pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.

 

Persoană de contact:

Simona Stanciu – Manager de Proiect

Email: [email protected]

Strada Poterași nr. 11, București