Încă o dată, primarul din Sectorul 1, Clotilde Armand, nesocotește Consiliul Local și impune adoptarea de decizii unilaterale care conduc la afectarea majoră a stării de curățeniei în Sectorul 1, în detrimentul sănătățîi publice și interesului cetățenilor care au ales-o, precum și la distrugerea operatorului Romprest, căruia ii refuză la plata facturile cu prestație de salubrizare publică stradală confirmate de direcțiile Primăriei, începând cu luna Iulie 2020 și până în prezent, având drept consecință concedierea colectivă a peste 600 de salariați direct productivi, adică aproape 50% din totalul celor care fac curat pe străzile Sectorului 1.

Astfel, Primarul Clotilde Armand pune, din nou, pe Ordinea de zi a Ședinței CL de astăzi, 28.01.2021, același punct privind diminuarea frecventelor prestațiilor Romprest, fără a ține cont de negocierile Comisiei Mixte de mediere a conflictului dintre operatorul Romprest și Consiliul Local al Sectorului 1, proiect de Hotărâre pe care l-a propus unilateral, FĂRĂ CONSULTAREA OPERATORLUI DELEGAT, anterior, în dată 28.12.2020, și pe care a fost nevoită să îl retragă, fiind respins de către Consilierii locali PNL. Din nou, Primarul Clotilde Armand nu ține cont de reprezentanții Consiliului Local, respectiv membrii Comisiei Mixte, care au ajuns la un consens cu operatorul Romprest, materializat în Propunerea de diminuare a prestațiilor și eșalonare a debitelor restante, transmisă de către Romprest părților interesate în vederea discutării în cadrul ședinței CL Sector 1 de astăzi, 28.01.2021, ora 15.00.

Ce va decide Consiliul Local S1 azi

Consiliul Local Sector 1 ar putea decide, în şedinţa de joi, diminuarea temporară, pe o durată de şase luni, a frecvenţelor pentru măturat, spălat, stropit şi întreţinere din programul de salubrizare stradală.

O altă hotărâre ar putea fi luată cu privire la zonele de trafic pietonal intens, prevăzute în contractul de delegare a gestiunii prestării serviciilor de salubritate din Sectorul 1 încheiat în iunie 2008 cu Romprest Service SA.

Potrivit referatului de aprobare al proiectului de hotărâre, efectele preconizate prin acest proiect sunt diminuarea cheltuielilor cu salubritatea stradală pe o perioadă de 6 luni şi asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare în condiţiile „constrângerilor bugetare existente şi estimate în perioada următoare”.

O adresă din 18 decembrie 2020, iniţiată de Direcţia Generală Administraţie Publică Locală, face referire la constrângerile bugetare existente la nivelul Sectorului 1 aferente anului 2020, precum şi la impactul major al cheltuielilor cu salubrizarea, în procent de 28% din încasarea efectivă a veniturilor pentru anul 2020.

În referat se arată că cheltuielile realizate în 2019 pentru plata serviciului public de salubrizare desfăşurat în baza contractului cu Romprest se ridică la aproape 174 de milioane de lei, iar mai mult de 75% din această sumă a fost plătită pentru salubrizarea stradală.

Proiectul de hotărâre stipulează că, în cazuri justificate, în vederea asigurării sănătăţii publice şi a protecţiei mediului, operatorul de salubritate intervine, suplimentar faţă de programele activităţii de măturat, stropit, spălat şi întreţinere a căilor publice, în baza comenzii comunicate de salariaţii Poliţiei Locale.

Ce conține proiectul privind gunoiul

Conform proiectului, în cele şase luni de diminuare temporară a frecvenţelor de măturare a străzilor, Direcţia de Utilităţi Publice, Salubrizare şi Protecţia Mediului va desfăşura un program de responsabilizare civică a populaţiei privind menţinerea curăţeniei pe drumurile publice, utilizând inclusiv voluntari. Programul de responsabilizare poate continua şi după cele şase luni.

Primarul Sectorului 1 este împuternicit să semneze un act adiţional la contractul cu Romprest în care este trecut că după cele şase luni se revine la prevederile anterioare privind frecvenţele de măturare, dacă părţile nu convin altfel.