Cel mai slab au performat sectorul educaţiei, unde creşterea de productivitate a fost de şase ori mai mică decât în sectorul privat, şi sectorul cultural, unde creşterea de productivitate a fost de trei ori mai mică, în timp de în administraţie şi sectorul de sănătate creşterea medie de productivitate a reprezentat două treimi din cea a mediului privat.

În perioada 2000-2010, media anuală a creşterii de productivitate în sectorul de educaţie a fost de 1%, faţă de 6% media creşterii sectorului privat. În perioada analizată cheltuielile cu educaţia s-au majorat de şapte ori.

În sectorul de sănătate, media anuală a creşterii de productivitate a fost de 4%, la fel ca în administraţie, iar în sectorul cultural de 2%. Cheltuielile cu sectorul de sănătate s-au majorat de 5,64 ori, cu administraţia de 5,6 ori, iar cheltuielile pentru cultură de 9 ori.

În sectorul privat, productivitatea muncii era în anul 2000 de numai 3 euro pe oră faţă de media UE-27 de 28 de euro pe oră şi a ajuns în 2010 la 5,3 euro pe oră, comparativ cu media UE+27 de 31,4 euro pe oră.

Studiul recomandă ca departamentele guvernamentale să realizeze declaraţii anuale privind producţia sectorului public, iar fiecare minister să publice aceste declaraţii anuale.