Potrivit proiectelor, PMB ar urma să crească preţul estimativ al unui autobuz electric de la 480.000 de euro, fără TVA, la 620.295 de euro, fără TVA. Este vorba despre două proiecte de hotărâre prin care se modifică studiul de oportunitate şi se aprobă indicatorii tehnico-economici în vederea achiziţiei a 100 de autobuze electrice şi a infrastructurii de încărcare necesară acestora.

În ceea ce privește referatul de aprobare, documentul reaminteşte că prin HCGMB nr. 376/20.06.2018 a fost aprobat Studiul de oportunitate în baza căruia a fost stabilit un preţ estimativ de 480.000 de euro, fără TVA, pentru un autobuz electric.

„Având în vedere faptul că au trecut aproape trei ani de la stabilirea preţului estimativ al unui autobuz electric, cât şi faptul că în perioada 2019-2020 au fost anulate două proceduri de achiziţie publică întrucât ofertanţii au depus oferte neconforme/ inadmisibile din punct de vedere tehnic sau financiar, a fost iniţiată o procedură pentru consultarea pieţei.

Astfel, urmare a ofertelor primite conform anunţului postat în SEAP nr. MC1014256 a fost întocmit ‘Raportul privind consultarea pieţei cu privire la determinarea valorii estimate şi a graficului estimat de livrare’ (…) concluzionând că valoarea estimată necesară achiziţiei este de 62.029.500 euro, fără TVA, respectiv 620.295 euro fără TVA/autobuz.

Prin raportare la un curs de 4,9117 lei/1 euro (curs BNR la 01.04.2021) rezultă că valoarea estimată pentru un autobuz electric, inclusiv staţia de încărcare lentă, este de 3.046.703 lei fără TVA, iar valoarea necesară achiziţiei a 100 de autobuze electrice şi a infrastructurii de încărcare necesară acestora este de 304.670.300 lei fără TVA”, prevede documentul.

Bucureștiul beneficiar ai finanțării nerambursabile

De menționat este faptul că, Municipiul Bucureşti este beneficiar al finanţării nerambursabile în valoare totală de 218.047.098 lei pentru implementarea a patru proiecte ce vizează achiziţionarea a 100 de autobuze electrice în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

În ceea ce privește achiziția totală, potrivit noilor indicatori tehnico-economici, valoarea estimată necesară achiziţiei este de 304.670.300 lei fără TVA, cu un grafic estimativ de livrare de 12-28 luni.

Autobuzele electrice care ar urma să ajungă în Capitală ar urma să aibă o autonomie de minim 200 km între două încărcări succesive, în condiţiile în care funcţionează sistemul de încălzire sau climatizare, după caz.

Raportul de specialitate pentru cel de-al doilea proiect mai arată că autoritatea contractantă intenţionează să achiziţioneze autobuze electrice noi, din gama 12 metri, cu tracţiune complet electrică, realizată autonom cu Sistem Reîncărcabil de Stocare a Energiei, cu podea coborâtă pe toată lungimea, cu trei uşi şi aer condiţionat.