Programul “Prima casă” naşte în continuare controverse şi provoacă nelămuriri astfel încât unele elemente sunt încă neclare. Pornind pe urmele unora dintre întrebările cititorilor noştri, capital.ro răspunde la unele dintre acestea.


Ce se întâmplă cu imobilele nou construite care au deja ipotecă de rang I. Pot fi ele cumpărate prin acest program?

Este întrebarea care a suscitat cele mai mari controverse pentru că autorii programului scăpaseră, iniţial, din vedere acest lucru. Acum, în virtutea noilor modificări ale convenţiei de garantare, este posibil ca imobilele nou construite şi care au ipotecă de rang I să fie finanţate prin programul „Prima casă”. Confirmarea a venit chiar din partea Fondului Naţional de Garantare. „Este posibil acest lucru. Tehnic, banca preia ipoteca de rang I şi o transformă în ipotecă de rang II, punând apoi o nouă ipotecă de rang I în favoarea statului. Oricum, modul în care preia banca imobilul nu este treaba noastră. Trebuie ca ipoteca de rang I să existe doar atunci când banca solicită acordarea garanţiei”, a declarat pentru capital.ro Irina Constantinescu, directorul executiv al Fondului Naţional de Garantare.

Care este venitul minim necesar?

Evident, depinde de bancă dar, în medie, putem vorbi despre 400-500 de euro. Pe de altă parte, trebuie ţinut cont de faptul că la valoarea maximă a creditutului ce poate fi obţinut prin acest program, respectiv 57.000 de euro, rata ajunge cam la 400 de euro, cu diferenţe nu foarte mari în funcţie de bancă. În acest context, având în vedere gradul de îndatoare de 50-60 % (sunt bănci care acceptă un grad de îndatorare chiar de peste 65%, dar pentru venituri de ordinul miilor de euro) rezultă un venit minim necear de 700-800 de euro.

O precizare importantă: este vorba despre venitul pe familie, nu trebuie să vă descurajaţi dacă nu aveţi un salariu de 700 de euro!

Cum se face plata atunci când îţi construieşti o casă?

Mai întâi trebuie să ştiţi că nu toate băncile finanţează prin acest program construirea de locuinţe, dar cele care acceptă astfel de finanţări au, în general, cam aceeaşi procedură. Trebuie, în primul rând, să aveţi încheiat un contract cu antreprenorul în care să fie precizată valoarea contractului şi, în unele cazuri, în funcţie de bancă, termenul de execuţie. Contractul trebuie să prevadă, de asemenea, contul în care se va face plata. Clientul nu vede banii, nici la propriu, nici la figurat. După încheierea construcţiei şi înscrierea dreptului de proprietate în cartea funciară vă prezentaţi cu actele imobilului la bancă iar banca va vira banii în contul antreprenorului.  O procedură oarecum similară, dar mai detaliată este aplicată şi în cazul locuinţelor la roşu, subiect asupra căruia vom reveni într-un articol separat.

Se respectă termenul de 5 zile pentru aprobarea din partea Fondului de Garantare?

Aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări care ni s-au pus, băncile justificând întârzierea aprobării dosarelor prin întârzierile provocate de Fondul Naţional de Garantare s Creditelor pentru IMM – FNGCIMM.
Nu vrem să expediem acest răspuns în câteva fraze. Considerăm că merită o analiză mai atentă şi vom ancheta acest aspect. Deocamdată, ceea ce vă putem spune sigur este răspunsul oficial al Fondului: La toate solicitările de până acum (mai exact ieri – n.r.) FNGCIMM nu doar că s-a încadrat în termenul legal de cinci zile, dar a dat toate aprobările în maxim 24 de ore. Acesta este răspunsul primit din partea directorului executiv al Fondului, cea mai autorizată voce în acest moment, preşedintele fiind în concediu! Cum spuneam, din cauza mai multor sesizări din partea dv. privind ping-pongul cu dosare dintre Fond şi bănci vom investiga acest aspect.

Daca veniturile sunt obţinute în afara ţării pe baza de contract de muncă, acest tip de venit este acceptat?

De asemenea, ca şi la alte întrebări, trebuie făcută precizarea că unele bănci acceptă, altele nu. CEC Bank, de exemplu, nu acceptă. Cele care acceptă solicită, în general, adeverinţă de venit din partea angajatorului pe ultimele trei luni şi ultimii trei fluturaşi de salariu. În unele cazuri se solicită fie adeverinţa, fie fluturaşii, cum spuneam, de la caz la caz. Mai este nevoie de o declaraţie din partea angajatorului care să ateste vechimea la locul de muncă, nu mai mică de un an. Vă mai trebuie fişa fiscală şi/sau un extras de cont care să ateste plata salariului.

Ce documente sunt necesare pentru creditul “Prima Casa”?

Depinde, evident, de natura proiectului, respectiv, dacă este o construcţie finalizată, în curs de finalizare (la roşu) sau care urmează a fi construită. Oricum, sunt câteva elemente comune: cererea de credit, însoţită de documentele care să ateste veniturile (adeverinţă de venit) fişa fiscală sau declaraţia de venit pe anul anterior solicitării creditului. Urmează, apoi, seria de documente din care să rezulte obiectul creditului şi valoarea investiţiei.  Este vorba despre precontractul de vânzare-cumpărare pentru imobiliul care urmează a fi achiziţionat, care să cuprindă valoarea de vânzare, modalitatea de plată şi valoarea avansului achitat. Dosarul mai trebuie să cuprindă actele de proprietate ale imobilului ce urmează a fi finanţat, raportul de evaluare, dovada constituirii avansului.

Ce se întâmplă dacă are loc un cutremur şi casa sau blocul se prăbuşesc, asigurarea fiind făcută în favoarea statului?

Este o situaţie care nu a fost discutată până acum şi, aparent, asistăm la un paradox: imobilul este distrus, statul încasează banii, căci are asigurare în favoarea sa, banca cere plata creditului, iar clientul se trezeşte dator şi fără casă. Din fericire, această situaţie este doar ipotetică, pentru că există o soluţie, eliminând un element din ecuaţie, respectiv încasarea banilor de către stat. „Concret, dacă lucrurile se petrec aşa cum au fost descrise în întrebarea dv., cu banii de pe asigurare se aduce imobilul la starea iniţială astfel încât clientul să poată locui în continuare acolo”, a declarat pentru capital.ro Maria Andrei, consilier în cadrul Departamentului relaţii publice al BRD.