Potrivit unui comunicat de presă al Executivului, Guvernul a modificat prin aceeaşi HG normele metodologice de implementare a programului "Prima casă", astfel încât să fie armonizate cu modificările aduse acestui program prin OUG 97/2016. 

Astfel, se introduce un nou set de definiţii ale locuinţelor care se pot achiziţiona/construi prin acest program. 

"Prin locuinţă nouă, în sensul Programului "Prima casă", se înţelege orice imobil care respectă cerinţele pentru a fi încadrat în categoria imobilelor cu destinaţia de locuinţă, recepţionat la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat. Locuinţele supuse unor lucrări de intervenţie în vederea consolidării şi/sau reducerii riscului seismic cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat vor fi asimilate locuinţelor noi", precizează sursa citată. 

De asemenea, potrivit actului normativ, se reglementează ca termenul de cinci ani aplicabil în cazul locuinţelor noi şi/sau consolidate să fie calculat în funcţie de data efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor, având ca punct final data solicitării creditului garantat. 

"Totodată, în cuprinsul normelor metodologice se introduce sintagma 'proporţional cu procentul de garantare' în cadrul referirilor la împărţirea proporţională a riscurilor şi pierderilor, respectiv la procentul egal de garantare, sintagmă care reflectă procentul diferenţiat în funcţie de categoria de locuinţă achiziţionată în cadrul Programului", se arată în comunicat. 

Sursa citată menţionează că pentru simplificarea proceselor şi evitarea birocratizării excesive a acestora, Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) preia sarcina emiterii acordurilor pentru radierea ipotecilor şi a interdicţiilor de înstrăinare şi grevare prevăzute de lege în cazul rambursării integrale anticipate sau la termen a finanţărilor garantate, precum şi în cazul respingerii cererilor de plată având impact strict asupra activităţii de monitorizare a garanţiilor emise în cadrul Programului 'Prima casă'. 

"De asemenea, FNGCIMM are obligaţia efectuării unei evaluări anuale în numele şi contul statului, a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de către finanţatorii participanţi în Program pe baza criteriilor şi procedurii aprobate prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, cu scopul de a optimiza alocarea plafonului anului următor", informează Guvernul. 

AGERPRES