Contribuabilul a ținut o contabilitate fictivă, a depus la organele fiscale înscrisuri completate cu sume care nu sunt conforme cu realitatea, conducând la declararea către bugetul general consolidat a unor obligații fiscale mult diminuate. 

Astfel, contribuabilul a declarat ca obligații fiscale sume pe care avea posibilitatea să le achite, în vederea obținerii certificatului fiscal cu obligații zero. Acest lucru i-a permis să participe și să câștige  licitații organizate de companii de stat sau instituții ale statului, adjudecând în mod fraudulos contracte de prestari servicii. 

De asemenea, au fost înregistrate în evidența contabilă cheltuieli fără documente justificative, fără legatură cu obiectul de activitate a firmei și în cuantum mult mai mare decât în realitate.          
    .