Poşta Română a reuşit să-şi achite integral datoriile după ce, în data de 20 august 2020, a virat suma de aproape 135 milioane de lei, reprezentând datorii, către ANAF – Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili.

Ca urmare a efectuării acestor plăţi, au fost anulate obligaţii de plată accesorii în valoare de 45,3 milioane de lei, reprezentând dobânzi şi penalităţi.

„Poşta Română a moştenit multe datorii. Situaţiile financiare actuale oferă o imagine pozitivă. Se observă o îmbunătăţire a indicatorilor economici, ceea ce va asigura o mai bună finanţare a activităţii în perioada următoare, perioadă în care am demarat investiţii masive care vor ajuta la creşterea calităţii serviciilor poştale. Este o dovadă în plus că ne uităm la viitor şi nu avem o politică de dezvoltare doar pe termen scurt”, a declarat Horia Grigorescu, Directorul General al Poştei Române.

Astfel, Poșta Română este printre primele companii naţionale care s-au preocupat de îndeplinirea obligaţiilor către bugetul de stat, reafirmându-şi poziţia de companie solidă, chiar în această perioadă economică dificilă.

Poşta Română se află anul acesta pe un trend pozitiv, ceea ce îi dă posibilitatea de a-şi continua proiectele de dezvoltare prin investiţii importante.

Recent Poșta Română a primit o amendă

Poșta Română a avut de suferit pentru nerespectarea cerinţelor minime de calitate. Mai exact, Compania Naţională Poşta Română a primit de la Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii o amendă de 35.000 de lei pentru că nu a livrat la timp trimiterile interne prioritare.

„În cadrul unei acţiuni de control desfăşurate la CNPR, am verificat respectarea de către companie a obiectivelor de calitate pentru anul 2019, prevăzute în legislaţia din domeniul serviciului poştal universal. Pentru că CNPR nu a îndeplinit cerinţele minime de calitate impuse de reglementările în vigoare, neasigurând livrarea la timp a trimiterilor interne de corespondenţă prioritară, am aplicat o amendă în cuantum total de 35.000 lei”, a declarat Cristin Popa, director executiv al ANCOM.

În calitatea sa de furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale din România desemnat prin Decizia preşedintelui ANCOM nr. 1158/2013 ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale din România, pentru perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2019, Compania Naţională Poşta Română (CNPR) avea obligaţia de a respecta o serie de cerinţele minime de calitate impuse de ANCOM pentru trimiterile de corespondenţă interne din cea mai rapidă categorie standard din sfera serviciului universal, printre care:

– livrarea trimiterilor interne de corespondenţă prioritară în cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii, în procent de minim 85%;

– livrarea trimiterilor interne de corespondenţă prioritară în cel mult patru zile lucrătoare de la data depunerii, în procent de minim 97%.

În urma verificărilor făcute, s-a observat că pe parcursul anului 2019, CNPR nu a respectat cerinţele minime de calitate impuse.

Poșta Română a asigurat livrarea la destinatari a doar 51.80% din totalul trimiterilor interne de corespondenţă prioritară în cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii (în loc de minim 85%, aşa cum prevede obligaţia legală impusă de ANCOM), respectiv doar 78% din totalul trimiterilor interne de corespondenţă prioritară în cel mult patru zile lucrătoare, în loc de minim 97%, aşa cum prevede obligaţia legală impusă de ANCOM.