Ministerul Transporturilor, acţionarul majoritar al Aeroportului Internaţional Henri Coandă, face un pas înainte în privinţa extinderii cu încă un terminal, investiţie estimată la peste 1 miliard de euro, aeroportul funcţionând în prezent cu un singur terminal de pasageri.

Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti (AIHCB) este administrat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

“Având în vedere evoluția traficului aerian înregistrat pe AIHCB până în prezent, determinând congestionarea atât a terminalelor de pasageri, cât și ale platformelor de aeronave, neachiziționarea terenurilor necesare implementării Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la AIHCB va determina blocarea activității pe cel mai mare aeroport din țară, aeroport de interes național, pierzându-se oportunitatea dezvoltării viitoare în această zonă”, se arată într-un document publicat de Ministerul Transporturilor şi consultat de Capital.

Ministerul Transporturilor a elaborat proiect de Hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică “Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti”.

Traficul potențial estimat pentru anii viitori (peste 16,5 milioane pasageri și peste 155.000 mișcări aeronave) nu va mai putea fi acomodat, fără dezvoltarea infrastructurii aeroportuare specifice, spun autorii documentului.

Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul unde va fi construit noul terminal, sunt de 358,88 milioane lei. Acestea vor fi alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate conform Legii bugetului de stat pe anul 2019.

Imobilele supuse exproprierii sunt situate pe raza Județului Ilfov – Oraș Otopeni și comuna Tunari.

 

“Amplasamentul obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti se extinde, conform studiului de fezabilitate, pe un teren în suprafață totală de 5.804.865 mp, din care: o suprafaţă de 5.702.560 mp reprezentând 682 de imobile aflate în proprietate privată (pentru un număr de 605 imobile au fost identificați proprietari persoane fizice și juridice, 77 imobile fiind cu proprietari neidentificați) care face obiectul declanşării procedurilor de expropriere pentru cauză de utilitate publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare; o suprafaţă de 102.305 mp aflată în proprietatea publică a UAT Otopeni, UAT Tunari și ROMATSA RA care va face obiectul preluării în domeniul public al statului în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din legea sus-menţionată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare”, se menţionează în document.

După expropriere, bunurile imobile trecute în domeniul public al statului vor fi concesionate CNAB, în condițiile legii.

Va fi astfel construit un nou terminal de pasageri și infrastructura aeroportuară asociată acestuia. Lucrările care se vor realiza în principal în zona dintre cele două piste existente includ construirea unui nou terminal de pasageri, capabil să acomodeze traficul de pasageri existent și prognozat, noi căi de rulare și platforme pentru aeronave și infrastructura aeroportuară asociată acestora. Totodată, în zona de est se va dezvolta infrastructură nouă de acces la aeroport, dar și alte infrastructuri adiacente activității aeroportuare.

Coridorul de expropriere a fost stabilit în zona adiacentă ”Aeroport Internațional Henri Coandă-București”, fiind în suprafață de 5.804.865 mp.

Valoarea totală a obiectivului de investiții de interes național și utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă-București” este 4,752 miliarde lei, inclusiv TVA, echivalentul a 1,022 miliarde euro.