Întreprinăzatorii pot depune proiecte în cadrul a trei programe finanţate cu 580 de milioane de euro din fondurile europene. Competiţia pentru o parte din aceste fonduri s-a deschis deja; alte apeluri se vor lansa în perioada urmatoare.

Cele mai multe fonduri disponibile sunt în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU). Este vorba de 287 milioane de euro (peste 1,2 miliarde de lei). O parte din apeluri sunt deja deschise, depunerea proiectelor fiind continuă până la epuizarea bugetului total alocat.

Astfel, 104 milioane de euro sunt alocate pentru „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare“. Valoarea granturilor pentru formarea profesională continuă ajunge la aproximativ 36 de milioane de euro (150 de milioane de lei), în vreme ce 30 de milioane de euro (peste 125 de milioane de lei) aşteaptă să fie accesate în cadrul proiectelor destinate programelor doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării. Pentru cele două scheme de finanţare (ajutor de stat şi grant) din cadrul „Dezvoltarii resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă din mediul rural“ sunt alocate 28 de milioane de euro şi respectiv 118 milioane de lei.

Cererea excede oferta din programul regional

Alte 209,5 milioane de euro sunt disponibile prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE). Bugetul cel mai generos este alocat pentru sprijinirea investiţiilor în întreprinderi mici şi mijlocii (70 de milioane de euro), apelul de proiecte fiind cu depunere continuă. Pentru „Susţinerea implementării de soluţii de e-sănătate şi asigurarea conexiunii la broadband“ sunt puse la dispoziţia aplicanţilor 54 de milioane de euro, iar pentru „Proiecte de cercetare în parteneriat între universităţi/instituţii de cercetare şi întreprinderi“ au fost repartizate 45 de milioane de euro.

Proiectele din cadrul „Implementării sistemelor informatice integrate pentru managementul afacerilor“ şi „Dezvoltarii sistemelor de comerţ electronic“ sunt finanţate cu câte zece milioane de euro pentru fiecare operaţiune în parte. Alte trei operaţiuni deschise, pentru care depunerea este continuă, sunt: „Sprijin pentru implementarea standardelor“ (9,5 milioane de euro), „Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare“ (şase milioane de euro) şi „Sprijinirea accesului la broadband şi servicii conexe“ (cinci milioane de euro).

222-55042-car.jpgÎn cadrul Programului Operaţional Regional (POR) pentru proiectele destinate mediului de afaceri mai sunt disponibile peste 83,5 milioane de euro, respectiv 350,5 milioane de lei, în cadrul a doua domenii majore de intervenţie. În cazul proiectelor care vizează „Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală“ mai există fonduri doar pentru regiunile Nord-Est (1,8 milioane de euro), Sud-Est (8,3 milioane de euro), Sud (7,6 milioane de euro) şi Vest (4,7 milioane de euro).

Conform directorului Autoritaăţii de Management pentru POR, Gabriel Friptu, depunerea de proiecte în regiunea Bucureţti-Ilfov, unde cererea a depăşit cu mult bugetul total alocat, este în acest moment suspendată. Pentru cel de-al doilea domeniu, „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor“, bugetul disponibil este de aproximativ 61 de milioane de euro (256 milioane de lei).

Fonduri sunt disponibile pentru toate regiunile, cu excepţia a trei dintre ele: Nord-Vest, Centru şi Bucureşti-Ilfov. Cât priveşte cel de-al treilea domeniu major din cadrul POR în care investitorii pot aplica pentru finanţare, „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice“, cererea de proiecte este suspendată în toate regiunile, fondurile solicitate depăşind bugetul alocat.

19 domenii de intervenţie, finanţate prin instrumente structurale, au apeluri de proiecte cu depunere continuă sau care vor fi deschise în perioada următoare.