Prima dezbatere din seria „Diversitate în egalitate – Vieți diferite, visuri egale” a reunit angajatori din diferite domenii pentru a discuta, deschis și transparent, împreună cu organizațiile implicate în proiecte de formare profesională, asupra beneficiilor și obstacolelor în angajarea persoanelor cu dizabilități și de etnie romă, calificate în cadrul proiectelor finanțate cu fonduri europene.

Prin intermediul acestei dezbateri, CPE-Centrul Parteneriat pentru Egalitate a dorit nu doar să facă cunoscut contextul economic și social actual al grupurilor vulnerabile, ci și să sublinieze nevoia de a găsi soluții în depășirea prejudecăților față de acestea și de a le integra pe piața muncii. Astfel, invitații prezenți la dezbatere au putut afla informații despre cadrul legal actual, precum și despre costurile și beneficiile în angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile.

În urma discuțiilor a reieșit nevoia de informare la nivelul angajatorilor, atât în ceea ce privește obligațiile legale cât și beneficiile pe care le oferă unele măsuri legislative, cum ar fi contractul de solidaritate.

Pe de altă parte, dezbaterea a adus în discuție și nevoia de îmbunătățire a programelor destinate integrării în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile. Astfel, pentru rezultate optime, acestea ar trebui să includă, pe lângă cursurile de calificare, și oferte de locuri de muncă pentru beneficiarii proiectelor, dar și posibilitatea ca atât angajatorul, cât și potențialul angajat să beneficieze, în procesul de angajare și, ulterior, în relația de muncă, de mediere din partea unor specialiști în lucrul cu grupuri vulnerabile.

Evenimentul a fost organizat de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, în cadrul proiectului „Și noi avem dreptul la muncă!”, proiect care are ca obiective creșterea gradului de incluziune a persoanelor cu dizabilități și a persoanelor de etnie romă, eliminarea barierelor cu care aceștia se confruntă în obținerea unui loc de muncă și integrarea lor în societate.

A doua dezbatere va fi organizată pe data de 15 octombrie, în București, la Hotel Hilton.

Proiectul „Și noi avem dreptul la muncă!” este implementat în parteneriat cu Forum Group, în calitate de beneficiar, CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate, Eduteco și Agenția de Consultanță în Afaceri, în regiunile Bucureşti – Ilfov, Sud – Muntenia și Nord – Vest, desfășurându-se în perioada aprilie 2014 – octombrie 2015.