Potrivit datelor obținute de cetateanul.net, groapa de gunoi de la Vidra, cea care este administrată de compania Eco Sud, funcționează în baza unei autorizații de mediu emisă ilegal, susțin comisarii Gărzii de Mediu. În ciuda acestui lucru, aceștia susțin că Ministerul Mediului nu ia deloc atitudine.

Conform sursei citate, Garda Națională de Mediu a făcut un control la Groapa de gunoi de la Vidra (Ilfov), la 30 septembrie 2020, unde a constatat numeroase nereguli. Mai exact, se pare că în raportul de control scrie negru pe alb că licenţa societăţii care administrează groapa, Eco Sud SA, nu-i mai dă dreptul de a depozita deșeuri municipale. De asemenea, se pare că Autorizația Integrată de Mediu a fost prelungită ilegal.

În acest context, cetateanul.net, vine cu o serie de documente care arată clar toate neregulile descoperite de comisari la groapa de la Vidra. De menționat este faptul că inclusiv gunoaiele din Capitală ajung la această groapă.

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a notificat Garda Națională de Mediu – Comisariatul General (GNM-CG) în august 2020 că societatea Eco Sud SA, care administrează Depozitul Vidra, nu mai are licență de funcționare valabilă și, implicit, dreptul de a mai primi deșeuri din Capitală.

„În forma actuală a Licenței nr. 3683/05.05.2016, societatea ECO SUD SA nu mai are recunoscut prin licență dreptul de a presta activitatea de depozitare a deșeurilor municipale la depozitul Vidra, începand cu data de 14.07.2020”, a arătat ANRSC.

Sursă Foto: Ziarul Cetățeanul 

Groapa de gunoi funcționează ilegal

Totodată, comisarii Gărzii de Mediu care au mers în control au constatat și faptul că Autorizația Integrată de Mediu (AIM) a Eco Sud SA, actualizată de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Ilfov în august 2020, este în afara legii.

„Având în vedere prevederile art. 13, alin 5, lit. e din HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor «autorizația integrată de mediu pentru un depozit de deșeuri trebuie să conțină în afară cerințelor generale prevăzute în legislația de autorizare și următoarele cerințe specifice» – respectiv „licență pentru desfășurarea activității de administrare a depozitului”, precum faptul că Licența nr. 3683/05.05.2016 nu mai acoperă dreptul de a presta activitatea de depozitare a deșeurilor municipale la depozitul Vidra începând cu data 14.07.2020, putem concluziona că AIM nr. 25/11.12.2018 a fost actualizată la data de 27.08.2020 fără a respecta prevederile art. 13, alin 5, lit. e din HG 349/2005 privind depozitarea deșeurilor”, se arată în documentele de control, care ne-au fost furnizate de consilierul general Aurelian Bădulescu.

În același timp, comisarii Gărzii de Mediu au mai arătat că lucrările de extindere a gropii de la Vidra au fost făcute ilegal.

În ceea ce privește documentele, care au stat la baza emiterii Acordului de mediu, respectiv, a Certificatul de Urbanism și Avizul OSPA privind calitatea terenului, potrivit sursei citate, acestea se refereau doar la o suprafață de 24 ha și nu la 42 ha, suprafața actuală a depozitului de deșeuri.

Sursă Foto: Ziarul Cetățeanul 

Mai exact, conform AIM (actualizată ilegal), activitatea Eco Sud la Vidra se desfășoară pe un teren în suprafaţă de 420.000 mp, care cuprinde aria de depozitare (386.000 mp) și aria de servicii (33.000 mp). Din acest teren, doar 24 ha aparține Primăriei Capitalei, restul aparținând companiei Eco Sud.

„Din documentele puse la dispoziţie echipei de control, nu reiese că suprafaţa de 180.000 mp ce constituie diferenţa dintre cei 420.000 mp pentru care s-a obținut AIM actualizată și suprafața de 240.000 mp prevăzută în contractul de delegare nr 1990/09.07.2020 se află în proprietatea comunei Vidra și este concesionat PMB, așa cum este stipulat în Acordul de Mediu nr. 427/30.05.2000, emis de APM Ilfov pentru construcția depozitului (faza I)”, a arătat Garda de Mediu.

În ceea ce privește depozitarea deșeurilor, acestea sunt așezate, ilegal, pe terenurile care aparțin Eco Sud SA, mai precizează sursa citată.

„SC ECO SUD SA deține în proprietate, prin diverse tipuri de contracte încheiate cu persoane fizice (concesiune, închiriere şi vânzare-cumpărare), o suprafață de 541.681 mp. Conform Autorizației de construire nr. 3714/24.04.2013, prin care se autorizează executarea lucrărilor de extindere depozit ecologic, împrejmuire, drumuri anexe, terenul pe care se efectuează extinderea este proprietatea operatorului SC ECO SUD SA”, au precizat comisarii Gărzii de Mediu.

De asemenea, sursa citată mai subliniează faptul că întrega ”manevra” făcută de Eco Sud este ilegală, contravenind HG 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, potrivit căreia „Consiliile locale/județene iau măsurile necesare pentru construirea depozitelor municipale numai pe terenuri aflate în proprietatea lor”.

Totodată, Legea 51/2006 a serviciilor comunitare publice stipulează că „bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice fac parte din domeniul public or privat al unităţilor administrativ-teritoriale și sunt supuse regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii” și „Sistemele de utilități publice sunt parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţior administrativ teritoriale”.

Sursă Foto: Ziarul Cetățeanul 

Groapa de gunoi nu mai are loc

Pe lângă neregulile descoperite de comisari, se pare că groapa de gunoi de la Vidra a depășit de două ori și jumătate capacitatea maximă prevăzută în documentele de mediu, astfel că, în curând nu va mai fi loc pentru alte deșeuri.

De asemenea, între Acordul de Mediu şi Autorizaţia Integrată de Mediu s-au constatat diferenţe între capacitatea maximă de depozitare, respectiv circa 6,6 milioane metri cubi, conform acordului de mediu şi 11,5 milioane metri cubi, conform autorizaţiei integrate.

„În Autorizația integrată de mediu actualizată la data de 27.08.2020, celula nr. 5 (n.r. unde sunt depozitate gunoaiele din Capitală) are capacitatea de 1.750.000 mc, în condițiile în care în AlM 25/18.12.2018, capacitatea celulei nr. 5 era reglementată cu capacitatea de 750.000 mc”, se arată în documentele de control.

Ce spune Aurelian Bădulescu despre această problemă

Aurelian Bădulescu, fostul viceprimar al Capitalei a făcut o serie de declarații pentru cetateanul.ro cu privire la problema deșeurilor. Acesta susține că autoritățile sunt complice și nu fac absolut nimic în acest context.

„Acest conglomerat care este Eco Sud funcționează ilegal. În România Direcției Naționale Anticorupție, în România românilor „fără penali” nu se întâmplă nimic. În loc să meargă și să-i întrebe cum funcționează fără autorizație de mediu, nu fac nimic”, a declarat consilierul general Aurelian Bădulescu.

Totodată, acesta a mai precizat că soluția pentru deșeurile Capitalei este depozitarea în apropiere de Ploiești, la cea mai modernă groapă de gunoi, dar nu se dorește asta.

„Gunoiul trebuie dus la cea mai apropiată groapă autorizată. Este la Ploiești. Dar nu se poate acolo, deși este cea mai nouă tehnologie de selectare, iar gunoiul se duce tot la Vidra, la Eco Sud. Vidra nu are autorizație, spune clar Garda de Mediu”, a explicat consilierul general.